LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - STYCZE艃 2017 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-17.01


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Formularz 1: Program szkolenia wst臋pnego na stanowisku pracy - instrukta偶 stanowiskowy dla pracownik贸w administracyjno-biurowych - informacje wst臋pne i za艂o偶enia organizacyjne.
R.1.1 wpisane miejsce obowi膮zywania programu szkolenia: Urz膮d Skarbowy w Miko艂owie
R.1.2 wpisana podstawa prawna: rozporz膮dzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
R.1.3 wpisany rodzaj szkolenia: szkolenie wst臋pne
R.1.4 wpisana forma szkolenia: instrukta偶 lub instrukta偶 stanowiskowy
R.1.5 wpisany cel szkolenia odnosz膮cy si臋 do: uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach 艣rodowiska pracy, o ryzyku zawodowym, wiedzy i umiej臋tno艣ci dotycz膮cych sposob贸w ochrony przed zagro偶eniami, wiedzy i praktycznych umiej臋tno艣ci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
R.1.6 wpisani uczestnicy szkolenia: nowo zatrudnieni pracownicy na stanowisku administracyjno-biurowym
R.1.7 Czas trwania szkolenia - wpisane: minimum 2 godziny lekcyjne
R.1.8 Przeprowadzaj膮cy instrukta偶 stanowiskowy - wpisane: wyznaczona przez pracodawc臋 osoba kieruj膮ca pracownikami lub pracodawca, je偶eli osoby te posiadaj膮 odpowiednie kwalifikacje i do艣wiadczenie zawodowe oraz s膮 przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instrukta偶u stanowiskowego
R.1.9 Sprawdzenie wiedzy i umiej臋tno艣ci nabytych w czasie instrukta偶u stanowiskowego - wpisane: instrukta偶 stanowiskowy ko艅czy si臋 sprawdzianem wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy.
R.1.10 Potwierdzenie odbycia instrukta偶u stanowiskowego- wpisane: pracownik potwierdza na pi艣mie w Karcie szkolenia wst臋pnego.
R.2
Formularz 2: Program szkolenia wst臋pnego na stanowisku pracy - instrukta偶 stanowiskowy dla pracownik贸w administracyjno-biurowych - szczeg贸艂owy program szkolenia.
R.2.1 Punkt 1. Om贸wienie warunk贸w pracy z uwzgl臋dnieniem element贸w pomieszczenia pracy - odni贸s艂 si臋 do warunk贸w pracy z uwzgl臋dnieniem element贸w pomieszczenia np.:powierzchnia, kubatura, o艣wietlenie, mikroklimat, ogrzewanie, wentylacja lub/i klimatyzacja temperatura, wilgotno艣膰 wzgl臋dna powietrza i pr臋dko艣膰 przep艂ywu powietrza, rozmieszczenie i ustawienie wyposa偶enia biurowego oraz sprz臋tu, drogi komunikacyjne wewn臋trzne, przej艣cia i doj艣cia do stanowisk pracy w biurach. - poda艂 co najmniej 4 R.2.2 Punkt 2. Om贸wienie warunk贸w pracy z uwzgl臋dnieniem element贸w stanowiska pracy - odni贸s艂 si臋 do warunk贸w pracy np.: pozycja przy pracy, o艣wietlenie - z uwzgl臋dnieniem element贸w stanowiska pracy takich jak: stanowisko komputerowe - biurko, krzes艂o, monitor, klawiatura; stanowisko z kserokopiark膮; inny biurowy sprz臋t elektryczny - drukarka, skaner, przed艂u偶acze, listwy zasilaj膮ce; r臋czny sprz臋t biurowy - podstawki lub uchwyty do przytrzymywania dokument贸w itp.; - poda艂 co najmniej 4 R.2.3 Punkt 3. Om贸wienie warunk贸w pracy z uwzgl臋dnieniem przebiegu procesu pracy na stanowisku
w nawi膮zaniu do dzia艂alno艣ci w ca艂ej kom贸rce organizacyjnej i zak艂adzie pracy - podane co najmniej 2 czynno艣ci
R.2.4 Punkt 4 a) Om贸wienie czynnik贸w 艣rodowiska pracy wyst臋puj膮cych przy okre艣lonych czynno艣ciach na stanowisku pracy - poda艂 co najmniej 3 R.2.5 Punkt 4 b) Om贸wienie zagro偶e艅, jakie mog膮 stwarza膰 te czynniki np.: przeci膮偶enie uk艂adu mi臋艣niowo szkieletowego, przeci膮偶enie narz膮du wzroku, pora偶enie pr膮dem elektrycznym, poparzenie, stres,itp.-poda艂 co najmniej 4 R.2.6 Punkt 4 c) Om贸wienie wynik贸w oceny ryzyka zawodowego zwi膮zanego z wykonywan膮 prac膮 - np. ocena ryzyka zawodowego, zasady dokumentowania ryzyka zawodowego, informowania pracownik贸w o ryzyku zawodowym itp.- poda艂 co najmniej 2 R.2.7 Punkt 4 d) Om贸wienie sposob贸w ochrony przed zagro偶eniami np. przerwy w pracy, praca zgodna z zasadami bhp, u偶ytkowanie sprz臋t贸w zgodnie z instrukcj膮, zachowanie uwagi,, ostro偶no艣ci, kultury pracy, stosowanie bezpiecznych metod pracy, utrzymanie dobrego stanu technicznego u偶ywanego sprz臋tu i urz膮dze艅 technicznych itp.- poda艂 co najmniej 4 R.2.8 Punkt 4 e) Om贸wienie zasad post臋powania w razie wypadku lub awarii np. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, zg艂oszenie wypadku pracodawcy, zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie Pogotowia Ratunkowego, zasad post臋powania na wypadek ewakuacji - poda艂 co najmniej 3 R.2.9 Punkt 5. Przygotowanie wyposa偶enia stanowiska roboczego do wykonywania okre艣lonego zadania odni贸s艂 si臋 do wyposa偶enia stanowiska w odpowiedni sprz臋t, narz臋dzia i materia艂y - poda艂 co najmniej
3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI Z13