LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - STYCZEŃ 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta informacyjna dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy kucharza, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych.
W kryteriach 1.1, 1.4, 1.6 i 1.8 dopuszcza się zapis rodzaju czynnika pełnym słowem; wpisanie błędnych określeń powoduje niezaliczenie kryterium.
R.1.1 w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń fizycznych, spośród wymienionych (dopuszcza się inne określenia poprawne merytorycznie): upadek na tym samym poziomie (poślizgnięcie, potknięcie), kontakt z ostrymi przedmiotami lub krawędziami, prąd elektryczny, oświetlenie, pożar, uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenie przez spadające przedmioty, kontakt z gorącymi lub zimnymi powierzchniami, pochwycenie (wplątanie, wciągnięcie) przez ruchome elementy, hałas, mikroklimat, wybuch, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne; wraz z określeniem w kolumnie 3 rodzaju czynnika N i/lub F.
R.1.2 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane co najmniej 1 źródło zagrożenia
R.1.3 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych podanych w kolumnie 2 wpisany co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.4 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne np. mikroorganizmy (bakterie, grzyby, pierwotniaki), wirusy wraz z określeniem rodzaju czynnika B w kolumnie 3 R.1.5 w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.6 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie chemiczne np. kontakt z substancjami chemicznymi, substancje chemiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w kolumnie 3 R.1.7 w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.8 w kolumnie 2 wpisane 2 zagrożenia psychofizyczne np. obciążenie fizyczne statyczne/dynamiczne, przeciążenie układu ruchu, przeciążenie układu nerwowego, stres wraz z określeniem rodzaju czynnika PF w kolumnie 3 R.1.9 w kolumnie 4 dla każdego z 2 zagrożeń psychofizycznych podanych w kolumnie 2 wpisane co najmniej 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.2
Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kucharza w części dotyczącej oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej według PN-N-18002:2011 (kolumny 1-5)
R.2.1 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych wymienionych w kryterium R.1.1. ("mała" i/lub "M", "średnia" i/lub "S", "duża" i/lub "D")
R.2.2 w kolumnie 4 wpisane prawdopodobieństwo zdarzenia dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych wymienionych w kryterium R.1.1. ("mało prawdopodobne" i/lub "MP", "prawdopodobne" i/ lub "P", "wysoce prawdopodobne" i/lub "WP")
R.2.3 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych wymienionych w kryterium R.1.1. ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3")
R.2.4 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw ("mała" i/lub "M", "średnia" i/lub "Ś", "duża" i/lub "D") a w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia ("mało prawdopodobne" i/lub "MP", "prawdopodobne" i/ lub "P", "wysoce prawdopodobne" i/lub "WP"), dla zagrożenia biologicznego podanego w kryterium 1.4 R.2.5 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla zagrożenia biologicznego wymienionego w kolumnie 2 ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3")
R.2.6 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw ("mała"i/lub "M" , "średnia" i/lub "Ś", "duża" i/lub "D") a w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia ("mało prawdopodobne" i/lub "MP", "prawdopodobne" i/ lub "P", "wysoce prawdopodobne" i/lub "WP"), dla zagrożenia chemicznego podanego w ktyterium 1.6 R.2.7 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla zagrożenia chemicznego wymienionego w kolumnie 2 ( małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3")
R.2.8 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw ("mała" i/lub "M", "średnia" i/lub "Ś", "duża" i/lub "D") a w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia ("mało prawdopodobne" i/lub "MP", "prawdopodobne" i/ lub "P", "wysoce prawdopodobne" i/lub "WP"), dla dwóch zagrożeń psychofizycznych podanych w kryterium 1.8 R.2.9 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla dwóch zagrożeń psychofizycznych wymienionych w kolumnie 2 ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3")
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z13