LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Plan formowania paletowych jednostek ładunkowych
Zdający wpisał:
Dla Odbiorcy A
R.1.1
maksymalną liczbę puszek farby w jednej warstwie na palecie [szt.]: 6, maksymalną liczbę warstw puszek na jednej palecie [szt.]: 4
R.1.2
maksymalną liczbę puszek farby na jednej palecie [szt.]: 24 lub liczbę wynikającą z iloczynu w R.1.1 R.1.3
wysokość utworzonej pjł [m]: 2,15 lub wysokość wynikającą z obliczonej liczby warstw z R.1.1 z uwzględnieniem wysokości puszki i wysokości palety (obliczona liczba warstw z R.1.1 x 0,5 + 0,15)
R.1.4
liczbę utworzonych pjł [szt.]: 20 lub liczbę wynikającą z ilorazu ilości przewożonego ładunku i liczby puszek na jednej palecie z R.1.2 (480/R.1.2)
R.1.5
masę brutto jednej pjł [kg]: 1 297 lub masę brutto wynikającą z obliczeń zdającego z R.1.2 (R.1.2 x 53 + 25)
Dla Odbiorcy
B
R.1.6
maksymalną liczbę puszek farby w jednej warstwie na palecie [szt.]: 12, maksymalną liczbę warstw puszek na jednej palecie [szt.]: 5
R.1.7
maksymalną liczbę puszek farby na jednej palecie [szt.]: 60 lub liczbę wynikającą z iloczynu w R.1.6 R.1.8
wysokość utworzonej pjł [m]: 2,15 lub wysokość wynikającą z obliczonej liczby warstw z R.1.6 z uwzględnieniem wysokości puszki i wysokości palety (obliczona liczba warstw z R.1.6 x 0,4 + 0,15)
R.1.9
liczbę utworzonych pjł [szt.]: 12 lub liczbę wynikającą z ilorazu ilości przewożonego ładunku i liczby puszek na jednej palecie z R.1.7 (720/R.1.7)
R.1.10
masę brutto jednej pjł [kg]: 1 285 lub masę brutto wynikającą z obliczeń zdającego z R.1.7 (R.1.7 x 21 + 25)
R.2
Rezultat 2: Kosztorys realizacji usługi załadunku i przewozu
Zdający wpisał:
Dla Odbiorcy A
R.2.1
wartość netto załadunku palet na wybrany środek transportu [zł]: 34,00 lub wartość wynikającą z iloczynu dobranej stawki z cennika usług przedsiębiorstwa CHODAK na podstawie masy pjł z R.1.5 i liczby pjł z R.1.4 R.2.2
wartość netto przewozu całego ładunku [zł]: 544,00 lub wartość wynikającą z iloczynu dobranej stawki z cennika usług przedsiębiorstwa CHODAK na podstawie masy pjł z R.1.5 i odległości 136 km
R.2.3
łączne koszty realizacji usługi netto [zł]: 578,00 lub sumę kosztów wynikającą z obliczeń zdającego z R.2.1 i R.2.2 R.2.4
łączne koszty realizacji usługi brutto [zł]: 710,94 lub koszty wynikające z obliczeń zdającego z R.2.3 (R.2.3 x 1,23)
Dla Odbiorcy
B
R.2.5
wartość netto załadunku palet na wybrany środek transportu [zł]: 20,40 lub wartość wynikającą z iloczynu dobranej stawki z cennika usług przedsiębiorstwa CHODAK na podstawie masy pjł z R.1.10 i liczby pjł z R.1.9 R.2.6
wartość netto przewozu całego ładunku [zł]: 352,00 lub wartość wynikającą z iloczynu dobranej stawki z cennika usług przedsiębiorstwa CHODAK na podstawie masy pjł z R.1.10 i odległości 88 km
R.2.7
łączne koszty realizacji usługi netto [zł]: 372,40 lub sumę kosztów wynikającą z obliczeń zdającego z R.2.5 i R.2.6 R.2.8
łączne koszty realizacji usługi brutto [zł]: 458,05 lub koszty wynikające z obliczeń zdającego z R.2.7 (R.2.7 x 1,23)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31