LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - STYCZEŃ 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Kosztorys usługi załadunku węgla
Zdający wpisał
R.1.1
liczbę żurawi uczestniczących w załadunku [szt.]: 3
R.1.2
czas pracy jednego żurawia [h i min]: 1 h 30 min
R.1.3
koszt netto usługi załadunku przez jednego żurawia [zł]: 1 080,00 lub wartość wynikającą z iloczynu stawki 540 zł i czasu obliczonego w R.1.2, zaokrąglonego do pełnej godziny w górę
R.1.4
wartość netto usługi załadunku przez wszystkie żurawie [zł]: 3 240,00 lub wartość wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.1.1 i R.1.3 R.1.5
wartość podatku VAT za usługę załadunku przez wszystkie żurawie [zł]: 745,20 lub wartość wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.1.4 i 0,23 R.1.6
wartość brutto usługi załadunku przez wszystkie żurawie [zł]: 3 985,20 lub wartość wynikającą z sumy obliczeń zdającego w R.1.4 i R.1.5 R.2
Rezultat 2: Formularz organizacji procesu transportowego
Zdający wpisał
R.2.1
rodzaj wybranego wagonu: Eaaos
R.2.2
masę ładunku w pełnym wagonie [kg]: 80 000
R.2.3
liczbę wybranych wagonów [szt.]: 9
R.2.4
masę brutto pełnego wagonu [kg]: 110 500
R.2.5
trasę przewozu ładunku: z Gdańska do Józefowa
R.2.6
długość trasy przewozu ładunku [km]: 376
R.2.7
datę i godzinę rozpoczęcia załadunku: 8.01.2018 r. 8:00
R.2.8
godzinę wyjazdu od nadawcy po zakończonym załadunku: 9:30 lub godzinę wynikającą z obliczeń zdającego w R.1.2 (do godz. 8:00 dodać czas pracy obliczony przez zdającego w R.1.2)
R.2.9
czas przewozu ładunku [h i min]: 4 h 42 min
R.2.10
datę i godzinę przyjazdu do odbiorcy ładunku: 8.01.2018 r., 14:12 lub datę i godzinę wynikającą z obliczeń zdającego w R.2.8 i R.2.9 (do godziny wyjazdu ustalonej przez zdającego w R.2.8 dodać czas przewozu ładunku obliczony przez zdającego w R.2.9)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31