LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-20.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta formowania paletowej jednostki ładunkowej
zapisane
R.1.1 objętość jednego kartonu [m3]: 0,12
(kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
R.1.2 objętość jednej palety [m3]: 0,138
(kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
R.1.3 maksymalna liczba kartonów w jednej warstwie na palecie EUR [szt.]: 4
R.1.4 maksymalna liczba kartonów na jednej palecie EUR [szt.]: 8 lub liczba wynikająca z iloczynu 2 i obliczeń zdającego w R.1.3 R.1.5 liczba utworzonych paletowych jednostek ładunkowych [szt.]: 68
lub liczba wynikająca z ilorazu 544 i obliczeń zdającego w R.1.4 (wynik ma być liczbą całkowitą zaokrągloną w górę)
R.1.6 masa jednej paletowej jednostki ładunkowej [kg]: 297,5 lub masa wynikająca z sumy 25,5 i iloczynu 34 oraz obliczeń zdającego w R.1.4 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)
R.1.7 wysokość paletowej jednostki ładunkowej [mm]: 1 164
R.1.8 objętość jednej paletowej jednostki ładunkowej [m3]: 1,12 lub objętość wynikająca z iloczynu 0,96 i obliczeń zdającego w R.1.7 przeliczonych na metry (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
R . 2
Rezultat 2: Karta doboru naczepy
zapisane
R.2.1 maksymalna liczba paletowych jednostek ładunkowych w jednej warstwie w naczepie Nr 1 [szt.]: 34
R.2.2 maksymalna liczba paletowych jednostek ładunkowych w jednej warstwie w naczepie Nr 2 [szt.]: 26
R.2.3 maksymalna liczba warstw w naczepie Nr 1: 2 i w naczepie Nr 2: 2
R.2.4 maksymalna liczba paletowych jednostek ładunkowych w naczepie Nr 1 [szt.]: 68 lub liczba wynikająca z iloczynu obliczeń zdającego w R.2.1 i R.2.3 dla naczepy Nr 1 R.2.5 maksymalna liczba paletowych jednostek ładunkowych w naczepie Nr 2 [szt.]: 52 lub liczba wynikająca z iloczynu obliczeń zdającego w R.2.2 i R.2.3 dla naczepy Nr 2 R.2.6 minimalna liczba naczep Nr 1 potrzebnych do przewozu całego ładunku [szt.]: 1
lub liczba wynikająca z ilorazu obliczeń zdającego w R.1.5 i R.2.4 (wynik ma być liczbą całkowitą zaokrągloną w górę)
R.2.7 minimalna liczba naczep Nr 2 potrzebnych do przewozu całego ładunku [szt.]: 2
lub liczba wynikająca z ilorazu obliczeń zdającego w R.1.5 i R.2.5 (wynik ma być liczbą całkowitą zaokrągloną w górę)
R.2.8 wybór naczepy: Naczepa Nr 1
R.2.9 współczynnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej wybranej naczepy: 0,85 Kł;,H1(
lub inna wartość wynikająca z ilorazu iloczynu obliczeń zdającego w R. 1.5 i R. 1.8 oraz objętości wybranej naczepy w R.2.8 &9.51064 uu Nr 1 lub 76.37904 um Nr 2 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
R.2.10 współczynnik wykorzystania ładowności wybranej naczepy: 0,92 ri 5 kri.b
lub inna wartość wynikająca z ilorazu iloczynu obliczeń zdającego w R. 1.5 i R. 1.6 oraz ładowności wybranej naczepy w R.2.8 22 ooo as Nr t iu& 20 ooo aa Nr 2 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31