LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z15 - STYCZEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.15-01-14.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na wizytę w gabinecie protetycznym jest zapisany pacjent do pobrania wycisków anatomicznych do protez szkieletowych. Pacjent będzie pierwszym, ale nie jedynym pacjentem w dniu dzisiejszym.
Przygotuj siebie i stanowisko egzaminacyjne (biurko i asystor) do rozpoczęcia pracy. Dobierz i zastosuj odpowiednie środki do dezynfekcji. Na biurku, przygotuj 1,5 litra roztworu dezynfekcyjnego zgodnie z ulotką preparatu do dezynfekcji narzędzi. Wypełnij, znajdującą się w arkuszu, metryczkę na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym.
Do zaplanowanego u pacjenta zabiegu, przygotuj asystor i potrzebne narzędzia.
Na biurku ułóż wszystkie niezbędne do zabiegu materiały w tym także sprzęt jednorazowy dla pacjenta. W dodatkowym kubku przygotuj wodę do rozrobienia masy wyciskowej.
Przygotuj wszystko do wykonania wycisków szczęki i żuchwy, i przez podniesienie ręki zgłoś gotowość Przewodniczącemu ZNCP.
Na wyraźne polecenie egzaminatora, w jego obecności zarób masę, a następnie łyżkę wyciskową do żuchwy z gotową masą wręcz egzaminatorowi.
Odbierz od egzaminatora wycisk i przygotuj do transportu do pracowni technicznej.
Przygotuj skierowanie na rtg, uzupełnij Kartę protetyczną o wpis czynności wykonanych u pacjenta, wypełnij Kartę laboratoryjną. Wyznacz pacjentowi termin kolejnej wizyty protetycznej oraz zapisz pacjenta w Kalendarzu rejestracji wizyt. Przedstaw pacjentowi planowany harmonogram wizyt związanych z etapami prac protetycznych. Potrzebne w tym celu druki znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Pracę na stanowisku egzaminacyjnym zakończ na etapie uporządkowania stanowiska po pacjencie. Wszystkie materiały i narzędzia potencjalnie użyte w czasie zabiegu traktuj jako skażone. Przygotuj metryczki na worki z odpadami medycznymi. Potrzebne w tym celu druki znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Po sprzątnięciu, gotowy do transportu wycisk oraz wypełnioną dokumentację pozostaw na asystorze.
Pozostające materiały oraz narzędzia niewymagające dezynfekcji w pojemniku z płynem, połóż na biurku.
Podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych przestrzegaj zasad organizacji i higieny pracy i ochrony środowiska.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z15