LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z15 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.15-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu dzisiejszym ostatnią pacjentką przyjmowaną w gabinecie będzie Anna Kowal, u której zaplanowano założenie wypełnienia czasowego w zębie 16.
Przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty (urządzenia, instrumenty i materiały według kolejności ich używania, niezbędne środki ochrony indywidualnej dla lekarza, asystentki i pacjenta) zgodnie z Kartą pacjenta oraz odpowiednio do Poleceń lekarza dentysty w celu wykonania zabiegu. Wanienki dezynfekcyjne na duże i drobne narzędzia znajdują się gotowe na stanowisku pracy.
UWAGA - Przygotowane stanowisko zgłoś do oceny przez podniesienie ręki.
Przygotuj składniki potrzebne do zarobienia cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego, zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki i wykonaj tę czynność w obecności egzaminatora.
Uporządkuj stanowisko po zabiegu, traktuj wszystkie materiały i narzędzia jako skażone. Materiały niewymagające dezynfekcji w wanience ze środkiem dezynfekcyjnym pozostaw na stoliku.
Wyjmij narzędzia z wanienek dezynfekcyjnych i przygotuj je do sterylizacji. Przygotuj też biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawie.
Sporządź dokumentację wypełniając druki znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym i pozostaw na stoliku (w dokumentacji wpisuj bieżącą datę oraz jako podpis - swój nr PESEL).
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- przygotowane stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki,
- dokumentacja: Karta pacjenta, Termin następnej wizyty dla pacjenta, Skierowanie na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji, Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi skażonymi, Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi pozostałymi,
- stanowisko po zabiegu
oraz
- przebieg przygotowania cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego,
- przebieg przygotowania narzędzi do sterylizacji.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z15