LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z19 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.19-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Sporządź lek recepturowy na podstawie zamieszczonej recepty lekarskiej. Sprawdź poprawność przepisanych stężeń składników, zapisz obliczenia ilości składników potrzebnych do sporządzenia leku i wypełnij Protokół z obliczeń i kontroli stężeń oraz Opis właściwości sporządzonego leku. Obliczone wartości zapisz z zaokrągleniem do 0,1 g i 0,1%. Masę pustego opakowania z zamknięciem zapisz z zaokrągleniem do 0,01 g.
Przyjmij, że rozpuszczalność mocznika w wodzie wynosi 1 cz. wag. mocznika: 1,5 cz. wag. wody (1 : 1,5). Do sporządzenia leku użyj gotowy 3% roztwór kwasu borowego - Borasol (1 g roztworu zawiera 30 mg kwasu borowego).
Należy założyć, że recepta jest poprawna pod względem formalnym, posiada aktualną datę wystawienia (nie jest przeterminowana), a data wykonania leku jest datą egzaminu.
Na stanowisku egzaminacyjnym zostały przygotowane niezbędne materiały, substancje farmaceutyczne oraz sprzęt i utensylia, w tym Zestaw Materiałów Farmaceutycznych zawierający m.in. wybrane fragmenty Farmakopei Polskiej X. Otrzymany Zestaw Materiałów Farmaceutycznych opisz swoim numerem PESEL i numerem zadania.
Przygotuj stanowisko pracy. Sporządź lek recepturowy bez użycia unguatora. UWAGA:
Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do odważenia substancji silnie działającej, czynność odważania wykonaj w obecności egzaminatora.
Umieść lek we właściwym opakowaniu, wypełnij i dołącz odpowiednią sygnaturę oraz niezbędne etykiety. Na sygnaturze w miejscu „wydał" wpisz XYZ.
Po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuj stanowisko. Sprzęt, szkło laboratoryjne i utensylia, z których korzystałeś w trakcie egzaminu umieść na tacy i pozostaw na swoim stanowisku do ewentualnego umycia. Formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny z wypełnionymi protokołami oraz sporządzony lek pozostaw na stanowisku pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- lek recepturowy z dołączoną sygnaturą,
- Protokół z obliczeń i kontroli stężeń,
- Opis właściwości sporządzonego leku
oraz
przebieg sporządzania leku recepturowego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z19