LOGOWANIE

ELEKTRYKTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ELEKTRYK:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 nazwy, poj臋cia i okre艣lenia oraz prawa z zakresu elektrotechniki;
1.2. rozpoznawa膰 symbole graficzne element贸w elektrycznych stosowanych w instalacjach, urz膮dzeniach i sieciach elektrycznych;
1.3. rozpoznawa膰 typy sieci elektroenergetycznych;
1.4. rozr贸偶nia膰 parametry techniczne instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych;
1.5. okre艣la膰 stan instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na podstawie wynik贸w pomiar贸w ich parametr贸w;
1.6. rozpoznawa膰 podzespo艂y instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na rysunkach technicznych, schematach elektrycznych i schematach monta偶owych;
1.7. rozpoznawa膰 podzespo艂y instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na podstawie parametr贸w podawanych na tabliczkach znamionowych i w dokumentacji techniczno-ruchowej;
1.8. rozpoznawa膰 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej;
1.9. rozpoznawa膰 symbole graficzne element贸w linii napowietrznych i kablowych na mapach geodezyjnych zawartych w dokumentacjach oraz w schematach ideowych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych;
1.10. stosowa膰 normy, przepisy, instrukcje w zakresie monta偶u i eksploatacji instalacji, urz膮dze艅 oraz linii napowietrznych i kablowych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. wykonywa膰 obliczenia wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego i przemiennego;
2.2. dobiera膰 przyrz膮dy i narz臋dzia pomiarowe do pomiaru okre艣lonych wielko艣ci elektrycznych i nieelektrycznych;
2.3. sporz膮dza膰 kosztorys ofertowy dotycz膮cy zu偶ycia materia艂贸w oraz koszt贸w wykonania us艂ugi;
2.4. sporz膮dza膰 kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, uk艂adu elektrycznego niskiego napi臋cia, wybranych operacji monterskich w sieciach elektrycznych;
2.5. interpretowa膰 warto艣ci wielko艣ci elektrycznych oraz parametr贸w techniczno-technologicznych i eksploatacyjnych instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na podstawie warto艣ci rezystancji izolacji, spadk贸w napi臋cia, obci膮偶enia pr膮dowego przewod贸w, impedancji p臋tli zwarcia, pr膮d贸w zwarciowych i czas贸w trwania zwarcia;
2.6. dobiera膰 specjalistyczne narz臋dzia do monta偶u instalacji, urz膮dze艅 lub sieci elektrycznych;
2.7. oblicza膰 warto艣ci zabezpiecze艅 na podstawie danych znamionowych instalacji, urz膮dzenia lub sieci elektrycznych;
2.8. oblicza膰 d艂ugo艣ci przewod贸w zasilaj膮cych oraz dobiera膰 ich przekroje z uwzgl臋dnieniem odleg艂o艣ci od 藕r贸d艂a zasilania;
2.9. oblicza膰 warto艣ci nastaw zabezpiecze艅 termicznych nap臋d贸w w oparciu o dane znamionowe odbiornik贸w.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej, przeciwpora偶eniowej, przepi臋ciowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas monta偶u i eksploatacji instalacji, maszyn i urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas monta偶u i eksploatacji instalacji, maszyn i urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenia podczas monta偶u i eksploatacji instalacji, maszyn i urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych;
3.5. rozr贸偶nia膰 艣rodki ochrony przeciwpo偶arowej, przeciwpora偶eniowej, przepi臋ciowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas monta偶u i eksploatacji instalacji, maszyn i urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych;
3.6. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas monta偶u i eksploatacji instalacji, maszyn i urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych.