LOGOWANIE

FLORYSTA- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FLORYSTA:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie florysta. Absolwent powinien umieć:

 • Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
 • wyjaśniać definicje i pojęcia stosowane we florystyce;
 • rozpoznawać rodzaje, gatunki i odmiany roślin ozdobnych stosowanych w dekoracjach roślinnych oraz określać ich walory dekoracyjne i użytkowe;
 • określać czynniki siedliska wpływające na wzrost roślin i ich dekoracyjność;
 • określać czynniki wpływające na trwałość kwiatów i zieleni ciętej;
 • klasyfikować materiał dekoracyjny i techniczny oraz pojemniki stosowane w dekoracjach roślinnych oraz określać ich przydatność;
 • rozpoznawać narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce;
 • określać warunki przechowywania materiału florystycznego roślinnego i nieroślinnego;
 • stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących obrotu materiału florystycznego, tworzenia i przygotowania do sprzedaży wyrobów florystycznych;
 • klasyfikować techniki stosowane w dekoracjach roślinnych;
 • klasyfikować i rozpoznawać formy dekoracji roślinnych współczesnych i historycznych;
 • klasyfikować i rozpoznawać elementy kompozycji w dekoracjach roślinnych;
 • charakteryzować style kompozycji roślinnych.
 • Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
 • dobierać elementy kompozycji przy tworzeniu dekoracji roślinnych zależnie od okazji, warunków otoczenia, stylu i rodzaju dekoracji;
 • dobierać materiał roślinny do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunków;
 • dobierać materiał dekoracyjny zależnie od rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunków;
 • dobierać materiał techniczny zależnie od rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunków;
 • dobierać narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania dekoracji roślinnej;
 • dobierać zasady kompozycji zależnie od stylu i rodzaju dekoracji roślinnej;
 • dobierać techniki stosowane przy tworzeniu dekoracji roślinnych zależnie od rodzaju dekoracji roślinnej, stosowanego materiału;
 • wybierać materiał roślinny i nieroślinny odpowiednio do dekoracji roślinnych zależnie od okazji, sezonu, przyjętej techniki, stylu i formy;
 • dobierać materiał roślinny do kompozycji z roślin doniczkowych w pojemniku uwzględniając ich właściwości, wymagania, oraz warunki otoczenia.
 • Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
 • stosować przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska we florystyce;
 • przewidywać zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa człowieka wynikające z wykonywania prac florystycznych;
 • przewidzieć procedury postępowania w razie wypadku przy pracy i innych zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa.