LOGOWANIE

G脫RNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE G脫RNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 nazwy, sformu艂owania i terminologi臋 z zakresu wyposa偶enia wyrobisk g贸rniczych;
1.2. odczytywa膰 wyniki pomiar贸w stosowanych w eksploatacji podziemnej ze schemat贸w, wykres贸w, tabel, przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 pomiarowych;
1.3. odczytywa膰 informacje zawarte w instrukcjach, katalogach maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych, hydraulicznych oraz pneumatycznych stosowanych w eksploatacji podziemnej z艂贸偶;
1.4. stosowa膰 informacje zawarte w instrukcjach dotycz膮cych obs艂ugi, konserwacji maszyn i urz膮dze艅 eksploatuj膮cych w臋giel kamienny, rudy i s贸l;
1.5. rozpoznawa膰 i okre艣la膰 podstawowe funkcje maszyn i urz膮dze艅 do urabiania, 艂adowania urobku, transportu urobku i materia艂贸w, zabezpieczania wyrobisk w kopalni w臋gla kamiennego, rud i soli na podstawie rysunk贸w;
1.6. rozpoznawa膰 minera艂y i ska艂y w z艂o偶ach rud i soli oraz okre艣la膰 ich w艂a艣ciwo艣ci na podstawie opis贸w, fotografii pr贸bek skalnych oraz dokumentacji geologicznej z艂o偶a;
1.7. odczytywa膰 instrukcje dotycz膮ce obs艂ugi oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 bior膮cych udzia艂 w procesie wydobywania w臋gla kamiennego, rud i soli;
1.8. wskazywa膰 zasady prawid艂owej eksploatacji podziemnej z艂贸偶.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. przelicza膰 jednostki d艂ugo艣ci, ci艣nienia, temperatury, wilgotno艣ci i pr臋dko艣ci powietrza na jednostki w艂a艣ciwe dla eksploatacji podziemnej z艂贸偶;
2.2. oblicza膰 wydajno艣ci maszyn i urz膮dze艅 oraz wentylacji w zakresie eksploatacji podziemnej z艂贸偶;
2.3. oblicza膰 koszty zu偶ycia materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu do wykonania prac w eksploatacji podziemnej z艂贸偶;
2.4. wykonywa膰 proste obliczenia w zakresie eksploatacji podziemnej z艂贸偶 na podstawie analizy przekroj贸w geologicznych z艂贸偶;
2.5. analizowa膰 prawid艂owo艣膰 przebiegu operacji g艂贸wnych i pomocniczych wchodz膮cych w sk艂ad cyklu pracy w przodku kopalni podziemnej z艂贸偶;
2.6. dobiera膰 maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia i materia艂y do poszczeg贸lnych operacji procesu eksploatacji podziemnej z艂贸偶 na podstawie dokumentacji.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz przepisy prawa geologicznego i g贸rniczego podczas eksploatacji z艂贸偶 w kopalni podziemnej w臋gla kamiennego, rud i soli;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas eksploatacji z艂贸偶 w kopalni podziemnej w臋gla kamiennego, rud i soli;
3.3. wskazywa膰 skutki dzia艂a艅 podejmowanych na stanowiskach pracy zwi膮zanych z eksploatacj膮 podziemn膮 z艂贸偶;
3.4. wskazywa膰 miejsca zagro偶e艅 dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka, wyrobisk g贸rniczych i 艣rodowiska zwi膮zane z eksploatacj膮 podziemn膮 z艂贸偶;
3.5. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosowa膰 sprz臋t oraz 艣rodki ochrony indywidualnej podczas eksploatacji z艂贸偶 w kopalni podziemnej w臋gla kamiennego, rud i soli;
3.7. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w kopalni podziemnej w臋gla kamiennego, rud i soli.