LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30

Organizacja i monitorowanie przep艂ywu zasob贸w i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.30OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 30

1. Organizowanie i monitorowanie przep艂ywu zasob贸w i informacji w procesie produkcji
Kwalifikacje w zawodzie A.30 - Ucze艅:
1) dobiera spos贸b zaopatrzenia materia艂owego do potrzeb systemu produkcyjnego;
2) dobiera urz膮dzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
3) dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpad贸w powsta艂ych w procesie produkcji;
4) dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
5) organizuje przep艂yw zasob贸w i informacji mi臋dzy poszczeg贸lnymi etapami ich przetwarzania;
6) nadzoruje i monitoruje przep艂yw zasob贸w i informacji;
7) sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce przep艂yw贸w produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie proces贸w magazynowych
Kwalifikacje w zawodzie A30 - Ucze艅:
1) dobiera system zamawiania towar贸w w zale偶no艣ci od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
2) przestrzega zasad zarz膮dzania zapasami;

3) dobiera urz膮dzenia do wykonywania transportowych czynno艣ci magazynowych;
4) dobiera parametry przechowywania materia艂贸w;
5) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
6) organizuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem 艂adunku do przewozu i przechowywania;
7) dobiera opakowania do rodzaju produkt贸w, potrzeb klienta i 艣rodk贸w transportu;
8) stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towar贸w;
9) nadzoruje przebieg proces贸w magazynowych;
10) ustala ceny us艂ug magazynowych;
11) sporz膮dza dokumentacj臋 magazynow膮.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
Kwalifikacje w zawodzie A 30 - Ucze艅:
1) planuje etapy dystrybucji;
2) dobiera kana艂y dystrybucji do przyj臋tej strategii przep艂ywu;
3) wybiera kontrahent贸w wed艂ug przyj臋tych kryteri贸w;
4) organizuje wsp贸艂prac臋 jednostek uczestnicz膮cych w 艂a艅cuchu dystrybucji;
5) stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
6) stosuje urz膮dzenia automatycznej identyfikacji towar贸w;
7) analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centr贸w logistycznych;
8) nadzoruje proces dystrybucji produkt贸w;
9) sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce przep艂ywu mi臋dzy ogniwami kana艂u dystrybucji w j臋zyku polskim i j臋zyku obcym;
10) ustala ceny przep艂ywu produkt贸w mi臋dzy ogniwami kana艂u dystrybucji.