LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A36

Prowadzenie rachunkowo艣ci


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA A.36):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.36
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 36

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Kwalifikacje w zawodzie A.36 - Ucze艅:
1) sporz膮dza i kontroluje dowody ksi臋gowe oraz kwalifikuje je do ksi臋gowania;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami ksi臋gowymi;
3) przestrzega zasad przechowywania dowod贸w ksi臋gowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) wycenia aktywa i pasywa w ci膮gu roku obrotowego i na dzie艅 bilansowy;
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia rachunkowo艣ci;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont ksi臋gowych;
9) otwiera i zamyka ksi臋gi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w r贸偶nych jednostkach;
11) rozlicza koszty dzia艂alno艣ci organizacji;
12) planuje amortyzacj臋 艣rodk贸w trwa艂ych i dokonuje odpis贸w amortyzacyjnych;
13) rozr贸偶nia i stosuje metody kalkulacji koszt贸w;
14) ustala wynik finansowy metod膮 statystyczn膮 i metod膮 ksi臋gow膮;
15) poprawia b艂臋dy w dowodach ksi臋gowych i ksi臋gach rachunkowych;
16) sporz膮dza zestawienie obrot贸w i sald;
17) stosuje r贸偶ne formy rozlicze艅 pieni臋偶nych;
18) stosuje oprogramowanie finansowo-ksi臋gowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Kwalifikacje w zawodzie A36 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
2) przeprowadza inwentaryzacj臋 r贸偶nymi metodami;
3) ustala i interpretuje r贸偶nice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza r贸偶nice inwentaryzacyjne;
5) sporz膮dza dokumentacj臋 przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporz膮dzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Kwalifikacje w zawodzie A 36 - Ucze艅:
1) sporz膮dza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wska藕niki analizy finansowej;
4) oblicza wska藕niki analizy finansowej;
5) ocenia sytuacj臋 maj膮tkow膮 i finansow膮 organizacji.