LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A45

Planowanie i realizacja przewoz贸w kolejowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.45
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 45

Planowanie i realizacja przewoz贸w kolejowych 1. Planowanie przewoz贸w pasa偶erskich i towarowych
Kwalifikacje w zawodzie A.45 - Ucze艅:
1) sporz膮dza zapotrzebowanie na wagony i pojazdy trakcyjne;
2) sporz膮dza plany efektywnego wykorzystywania wagon贸w oraz planuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 stacji i punkt贸w 艂adunkowych;
3) dokonuje analizy potok贸w 艂adunk贸w na stacji rozrz膮dowej;
4) dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy;
5) dobiera typ i 艂adowno艣膰 wagon贸w do wielko艣ci masy towarowej;
6) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki pojazdami kolejowymi;
7) sporz膮dza blokowy schemat stacji rozrz膮dowej;
8) sporz膮dza schematy obs艂ugi odcink贸w linii kolejowych poci膮gami zdawczymi;
9) sporz膮dza harmonogramy pracy manewrowej;
10) oblicza minimalne i rozk艂adowe czasy przej艣cia wagon贸w;
11) oblicza wsp贸艂czynniki pracy manewrowej i obrotu wagonu;
12) ewidencjonuje i oblicza czas pozostawania wagon贸w towarowych w dyspozycji klienta;
13) prowadzi dzia艂ania marketingowe zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug przewozowych;

14) przestrzega rozk艂ad贸w czasu pracy obowi膮zuj膮cych w transporcie kolejowym;
15) sporz膮dza grafiki dy偶ur贸w pracownik贸w.

2. Planowanie i realizacja przewozu os贸b, przesy艂ek i 艂adunk贸w
Kwalifikacje w zawodzie A45 - Ucze艅:
1) przygotowuje dokumenty przewozowe;
2) planuje drog臋 przewozu 艂adunk贸w, przesy艂ek, os贸b;
3) korzysta z instrukcji, taryf i innych dokument贸w dotycz膮cych organizacji przewoz贸w;
4) wykonuje czynno艣ci zdawczo-odbiorcze zwi膮zane z przyj臋ciem przesy艂ek do przewozu i wydaniem przesy艂ek;
5) przestrzega procedur zwi膮zanych z przekazaniem i przyj臋ciem wagon贸w przed rozpocz臋ciem i po zako艅czeniu czynno艣ci 艂adunkowych;
6) sprawdza stan plac贸w, ramp i urz膮dze艅 艂adunkowych przed rozpocz臋ciem i po zako艅czeniu czynno艣ci 艂adunkowych;
7) ustala nale偶no艣ci przewozowe, pozaprzewozowe oraz op艂aty dodatkowe;
8) ewidencjonuje pobrane nale偶no艣ci oraz sporz膮dza sprawozdawczo艣膰 kasow膮;
9) obs艂uguje kasy fiskalne, terminale biletowe oraz wykonuje czynno艣ci kasowe;
10) przeprowadza ogl臋dziny oraz ocenia stan techniczny wagon贸w przed ich dopuszczeniem do przewozu;
11) kwalifikuje wagony pod wzgl臋dem przydatno艣ci do przewoz贸w krajowych i mi臋dzynarodowych;
12) ocenia stan techniczny i kwalifikuje wagony w臋glarki do wysy艂ki sk艂adami zwartymi;
13) ocenia stan techniczny i handlowy wagon贸w w sk艂adzie poci膮gu;
14) przestrzega procedur zwi膮zanych z wykonywaniem szczeg贸艂owej i uproszczonej pr贸by hamulca zespolonego;
15) sporz膮dza wykazy pojazd贸w kolejowych w sk艂adach poci膮g贸w oraz prowadzi karty pr贸b hamulc贸w zespolonych;
16) wykonuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 hamulc贸w;
17) przekazuje dokumenty przewozowe dru偶ynie poci膮gowej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
18) obserwuje wjazd i wyjazd poci膮gu ze stacji;
19) kontroluje dzia艂anie urz膮dze艅 wspomagaj膮cych otwieranie i zamykanie drzwi wagon贸w;
20) kontroluje zabezpieczanie 艂adunk贸w przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych;
21) pos艂uguje si臋 wewn臋trznym rozk艂adem jazdy poci膮g贸w;
22) opracowuje proste rozk艂ady jazdy poci膮g贸w oraz sporz膮dza wykresy ruchu;
23) obs艂uguje instalacj臋 elektryczn膮 i nag艂o艣nieniow膮 wagonu pasa偶erskiego;
24) przestrzega procedur w przypadku wyst膮pienia po偶aru w poci膮gu lub na terenie przedsi臋biorstwa kolejowego.

3. Zarz膮dzanie poci膮gami i 艂adunkami
Kwalifikacje w zawodzie A 45 - Ucze艅:
1) stosuje podstawowe metody wykonywania pracy manewrowej i rozrz膮du wagon贸w;
2) pos艂uguje si臋 sygnalizacj膮 stosowan膮 podczas pracy manewrowej;
3) odczytuje wskazania urz膮dze艅 sygnalizacyjnych;
4) przestrzega zasad rozmieszczania pojazd贸w kolejowych w sk艂adzie poci膮gu;
5) sporz膮dza i interpretuje karty rozrz膮dowe;
6) okre艣la maksymaln膮 szybko艣膰 jazdy manewrowej w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanej pracy;
7) przestrzega procedur przekazywania i odbioru wagon贸w do i od klienta, wykonywanych podczas obs艂ugi punkt贸w 艂adunkowych;
8) dokonuje ogl臋dzin technicznych i handlowych wagon贸w i 艂adunk贸w podczas obs艂ugi punkt贸w 艂adunkowych;
9) okre艣la obowi膮zki pracownik贸w dru偶yn: poci膮gowej, manewrowej i trakcyjnej;
10) obs艂uguje przeno艣ne terminale biletowe oraz wypisuje bilety r臋cznie.