LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A57

Produkcja mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.57
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 57

1. Organizowanie produkcji mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych
Kwalifikacje w zawodzie A.57 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 z zakresu produkcji mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych:
2) przestrzega zasad organizowania produkcji mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych;
3) dobiera surowce i substancje chemiczne do produkcji mas w艂贸knistych;
4) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y do produkcji mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych;
5) sporz膮dza schemat technologiczny produkcji mas w艂贸knistych;
6) planuje proces technologiczny przygotowania masy papierniczej;
7) opracowuje harmonogramy prac zwi膮zanych z produkcj膮 mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych:
8) dobiera maszyny i urz膮dzenia do przygotowania masy papierniczej;
9) planuje proces technologiczny produkcji wytwor贸w papierniczych;
10) sporz膮dza schemat technologiczny produkcji wytwor贸w papierniczych;
11) dobiera maszyny i urz膮dzenia do produkcji wytwor贸w papierniczych;
12) dobiera sposoby wyka艅czania wytwor贸w papierniczych;
13) organizuje prace zwi膮zane z wyka艅czaniem wytwor贸w papierniczych;
14) stosuje metody ochrony 艣rodowiska przed zanieczyszczeniem zwi膮zanym z produkcj膮 mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych.

2. Wytwarzanie mas w艂贸knistych
Kwalifikacje w zawodzie A57 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody produkcji mas w艂贸knistych;
2) przygotowuje surowce i substancje chemiczne do produkcji mas w艂贸knistych;
3) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do produkcji mas w艂贸knistych;
4) reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 w procesie produkcji mas w艂贸knistych;
5) kontroluje przebieg proces贸w technologicznych produkcji mas w艂贸knistych;

6) przygotowuje masy w艂贸kniste zgodnie z technologi膮 wytwarzania;
7) ocenia jako艣膰 mas w艂贸knistych.

3. Produkcja wytwor贸w papierniczych
Kwalifikacje w zawodzie A 57 - Ucze艅:
1) dobiera sk艂adniki masy papierniczej;
2) przygotowuje sk艂adniki do sporz膮dzania masy papierniczej;
3) przygotowuje do pracy maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie sporz膮dzania masy papierniczej;
4) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane do produkcji wytwor贸w papierniczych;
5) obs艂uguje urz膮dzenia automatycznego sterowania procesami produkcji;
6) kontroluje przebieg proces贸w technologicznych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych;
7) dobiera sposoby wyka艅czania wytwor贸w papierniczych;
8) ocenia jako艣膰 wytwor贸w papierniczych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze znakowaniem, pakowaniem i przechowywaniem gotowych wytwor贸w papierniczych.