LOGOWANIE

KWALIFIKACJA DRM.06

Produkcja mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 DRM.6OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE DRM 6

DRM.06.2 - Podstawy papiernictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.06)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu papiernictwa: stosuje terminologi臋 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje terminologi臋 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje terminologi臋 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  2. charakteryzuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych: klasyfikuje procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych, wyja艣nia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych
 • wymienia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne wyst臋puj膮ce w papiernictwie
 • rozr贸偶nia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne wyst臋puj膮ce w papiernictwie
 • wskazuje etapy proces贸w fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych wyst臋puj膮cych w papiernictwie
 • ustala zale偶no艣ci mi臋dzy zjawiskami fizycznymi, chemicznymi i fizykochemicznymi wyst臋puj膮cymi w papiernictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.06 - charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w papiernictwie: rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do produkcji mas w艂贸knistych, rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do produkcji wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania mas w艂贸knistych , rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  4. charakteryzuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty papiernicze
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w papiernictwie
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w papiernictwie
 • odczytuje charakterystyki i parametry urz膮dze艅 technicznych
 • okre艣la zasady tworzenia rysunk贸w technicznych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technologicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

DRM.06.3 - Wytwarzanie mas w艂贸knistych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM6)

  1. charakteryzuje metody wytwarzania mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje metody produkcji mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje technologie produkcji mas w艂贸knistych
 • rozr贸偶nia metody i technologie wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia technologie wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wymienia etapy procesu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • opisuje etapy procesu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
  2. przygotowuje masy w艂贸kniste zgodnie z technologi膮 wytwarzania: przygotowuje surowce i materia艂y do wytwarzania mas w艂贸knistych, obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych, opracowuje schemat technologiczny wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozr贸偶nia surowce i materia艂y stosowane do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i materia艂贸w stosowanych do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • dobiera surowce i materia艂y do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na surowce i materia艂y do wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • ustala kolejno艣膰 operacji technologicznych wytwarzania mas w艂贸knistych
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM6 - kontroluje przebieg proces贸w technologicznych wytwarzania mas w艂贸knistych: wskazuje punkty kontrolne w zakresie proces贸w przygotowania surowc贸w i materia艂贸w do wytwarzania mas w艂贸knistych, pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami i przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi podczas wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci procesu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wskazuje punkty podlegaj膮ce kontroli podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli w zakresie proces贸w przygotowania surowc贸w i materia艂贸w do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje urz膮dzenia i przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe stosowane podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi
 • weryfikuje parametry jako艣ciowe przy zastosowaniu oprogramowania kontrolnego
  4. ocenia jako艣膰 mas w艂贸knistych: ocenia jako艣膰 sk艂adnik贸w mas w艂贸knistych, wykonuje oznaczenia parametr贸w decyduj膮cych o jako艣ci mas w艂贸knistych, proponuje dzia艂ania naprawcze na podstawie analizy wynik贸w kontroli produkcji
 • interpretuje wyniki pomiar贸w z kontroli jako艣ci sk艂adnik贸w mas w艂贸knistych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w z kontroli jako艣ci mas w艂贸knistych
 • por贸wnuje parametry jako艣ciowe surowc贸w, substancji chemicznych i mas w艂贸knistych z za艂o偶eniami technologicznymi
 • wskazuje mo偶liwe przyczyny b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje sposoby eliminacji b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje metody ochrony 艣rodowiska przed zanieczyszczeniem zwi膮zanym z produkcj膮 mas w艂贸knistych: okre艣la 藕r贸d艂a powstawania zanieczyszcze艅 艣rodowiska podczas wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wymienia rodzaje zanieczyszcze艅 艣rodowiska powstaj膮cych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wymienia etapy procesu wytwarzania mas w艂贸knistych o najwi臋kszym zu偶yciu wody
 • wymienia metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la parametry i wska藕niki podlegaj膮ce oznaczeniu w celu zminimalizowania ilo艣ci zanieczyszcze艅 podczas wytwarzania mas w艂贸knistych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • dobiera urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych

DRM.06.4 - Produkcja wytwor贸w papierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.6)

  1. charakteryzuje operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • wymienia operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • klasyfikuje operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne przygotowania masy papierniczej
 • opisuje etapy procesu przygotowania masy papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas przygotowania masy papierniczej
  2. przygotowuje mas臋 papiernicz膮 zgodnie z technologi膮 wytwarzania: przygotowuje surowce i substancje chemiczne do wytwarzania masy papierniczej, obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania masy papierniczej, opracowuje schemat technologiczny wytwarzania masy papierniczej
 • rozr贸偶nia surowce i substancje chemiczne stosowane do wytwarzania masy papierniczej
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i substancji chemicznych stosowanych do wytwarzania masy papierniczej
 • dobiera surowce i materia艂y do wytwarzania masy papierniczej
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na surowce i materia艂y do wytwarzania masy papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia stosowane do wytwarzania masy papierniczej
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do wytwarzania masy papierniczej
 • dobiera parametry maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania masy papierniczej
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania masy papierniczej
 • ustala kolejno艣膰 operacji technologicznych wytwarzania masy papierniczej
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.6 - charakteryzuje konsolidacj臋 wst臋gi papierniczej na maszynie papierniczej: okre艣la operacje technologiczne zachodz膮ce na maszynie papierniczej, identyfikuje elementy i urz膮dzenia maszyny papierniczej, opracowuje schemat technologiczny wytwarzania wst臋gi papierniczej
 • wymienia operacje technologiczne zachodz膮ce na maszynie papierniczej
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne zachodz膮ce na maszynie papierniczej
 • identyfikuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce podczas konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • opisuje etapy konsolidacji wst臋gi papierniczej na maszynie papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia maszyny papierniczej
 • ustala kolejno艣膰 operacji technologicznych konsolidacji wst臋gi papierniczej
  4. wyka艅cza, znakuje i pakuje gotowe wytwory papiernicze: stosuje zasady znakowania gotowych wytwor贸w papierniczych, zabezpiecza gotowe wytwory papiernicze do przechowywania i transportu
 • wymienia operacje technologiczne wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • dobiera urz膮dzenia do wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • dobiera parametry pracy urz膮dze艅 do wyka艅czania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje mo偶liwo艣膰 regulowania ustawienia urz膮dze艅 do wyka艅czania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zasady znakowania gotowych wytwor贸w papierniczych
 • wymienia sposoby zabezpieczania gotowych wytwor贸w papierniczych
 • opisuje sposoby pakowania gotowych wytwor贸w papierniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje przebieg proces贸w technologicznych produkcji wytwor贸w papierniczych: wskazuje punkty kontrolne w zakresie proces贸w przygotowania masy papierniczej, pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami i przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci procesu produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wskazuje punkty podlegaj膮ce kontroli podczas konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • wymienia punkty kontrolne w zakresie proces贸w konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli w zakresie przygotowania masy papierniczej
 • okre艣la parametry podlegaj膮ce kontroli w zakresie proces贸w konsolidacji wst臋gi papierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje urz膮dzenia i przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe stosowane podczas przygotowania masy papierniczej i konsolidacji wst臋gi papierniczej
 • rozpoznaje oprogramowanie kontrolne do kontroli jako艣ci produkcji wytwor贸w papierniczych
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi
 • weryfikuje parametry jako艣ciowe przy zastosowaniu oprogramowania kontrolnego
  6. ocenia jako艣膰 wytwor贸w papierniczych: klasyfikuje w艂a艣ciwo艣ci wytwor贸w papierniczych, wykonuje oznaczenia parametr贸w decyduj膮cych o jako艣ci wytwor贸w papierniczych, proponuje dzia艂ania naprawcze na podstawie analizy wynik贸w kontroli produkcji
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci wytwor贸w papierniczych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w kontroli jako艣ci wytwor贸w papierniczych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w z kontroli jako艣ci wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje parametry jako艣ciowe wytwor贸w papierniczych z za艂o偶eniami technologicznymi
 • wskazuje mo偶liwe przyczyny b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • podaje sposoby eliminacji b艂臋d贸w powstaj膮cych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
  7. stosuje metody ochrony 艣rodowiska przed zanieczyszczeniem zwi膮zanym z produkcj膮 wytwor贸w papierniczych: omawia racjonalne gospodarowanie wod膮 produkcyjn膮, opisuje 藕r贸d艂a powstawania zanieczyszcze艅 艣rodowiska podczas produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • opisuje obieg wody produkcyjnej w papierni
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zawracania wody produkcyjnej do obiegu
 • wymienia rodzaje zanieczyszcze艅 艣rodowiska powstaj膮cych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wymienia metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry i wska藕niki podlegaj膮ce oznaczeniu w celu zminimalizowania ilo艣ci zanieczyszcze艅 podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • dobiera metody oczyszczania wody produkcyjnej i 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • dobiera urz膮dzenia do oczyszczania 艣ciek贸w powsta艂ych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych

DRM.06.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM06)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM06 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋.
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

DRM.06.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.06.)

  1. charakteryzuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wskazuje przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d 艣rodowisku naturalnemu
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony 艣rodowiska pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.06. - charakteryzuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂y alarmowe
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wymienia czynniki szkodliwe wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy dzia艂aj膮ce na organizm cz艂owieka
 • wymienia sposoby przeciwdzia艂ania czynnikom szkodliwym
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia wymagania dotycz膮ce ergonomii oraz przepisy dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce na stanowisku pracy
 • rozr贸偶nia wymagania dotycz膮ce ergonomii oraz przepisy dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce na stanowisku pracy
  6. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony osobistej do wykonania zadania zawodowego
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy
 • wskazuje zastosowanie danego 艣rodka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, osob臋 poszkodowan膮 i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 oddechowo-kr膮偶eniow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji