LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A58

Przetw贸rstwo wytwor贸w papierniczych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.58
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 58

1. Organizowanie proces贸w przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych
Kwalifikacje w zawodzie A.58 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 z zakresu przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych;
2) charakteryzuje procesy technologiczne stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych;
3) planuje prace zwi膮zane z przetw贸rstwem wytwor贸w papierniczych;
4) sporz膮dza schemat technologiczny przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych;
5) dobiera maszyny i urz膮dzenia do przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych;
7) dobiera materia艂y, maszyny i urz膮dzenia do przygotowania p贸艂produkt贸w i mieszanek uszlachetniaj膮cych;
8) kontroluje przebieg proces贸w przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych;
9) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki substancjami chemicznymi oraz energi膮;
10) stosuje metody ochrony 艣rodowiska przed zanieczyszczeniami zwi膮zanymi z przetw贸rstwem wytwor贸w papierniczych.

2. Przetwarzanie wytwor贸w papierniczych
Kwalifikacje w zawodzie A58 - Ucze艅:
1) dobiera metody przygotowania p贸艂produkt贸w i mieszanek uszlachetniaj膮cych;
2) ocenia jako艣膰 p贸艂produkt贸w i mieszanek uszlachetniaj膮cych;
3) przygotowuje p贸艂produkty i substancje chemiczne do przetwarzania wytwor贸w papierniczych;
4) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania mieszanek uszlachetniaj膮cych i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesach przetwarzania wytwor贸w papierniczych;
5) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do przetwarzania wytwor贸w papierniczych;
7) kontroluje przebieg proces贸w technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych.