LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A6

Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 6

1. Nadzorowanie pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym
Kwalifikacje w zawodzie A.6 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje i okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych w konstrukcji maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego;
2) rozpoznaje elementy konstrukcyjne maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym;
3) okre艣la rodzaje, zastosowanie i warunki eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego;
4) przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie procedur technologicznych;
5) ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym;
6) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ci膮gach technologicznych przemys艂u chemicznego;
7) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do transportu i dozowania cia艂 sta艂ych;
8) monitoruje dzia艂anie system贸w ruroci膮gowych do przesy艂ania medi贸w technologicznych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowc贸w, p贸艂produkt贸w oraz produkt贸w przemys艂u chemicznego;
10) przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do konserwacji i remont贸w bie偶膮cych;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 oraz armatury.

2. Monitorowanie przebiegu proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego
Kwalifikacje w zawodzie A6 - Ucze艅:
1) odczytuje schematy technologiczne proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w przemys艂u chemicznego;
2) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wytwarzaniem p贸艂produkt贸w i produkt贸w przemys艂u chemicznego zgodnie z zasadami technologicznymi;
3) przestrzega zasad technologicznych proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w przemys艂u chemicznego;
4) pobiera pr贸bki materia艂贸w do kontroli ruchowej i mi臋dzyoperacyjnej;
5) wykonuje analizy ruchowe i mi臋dzyoperacyjne;
6) obs艂uguje analizatory przemys艂owe oraz przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w przemy艣le chemicznym;
7) obs艂uguje przemys艂owe automatyczne uk艂ady regulacyjne stosowane w procesach technologicznych przemys艂u chemicznego;
8) dokumentuje przebieg i wyniki monitoringu proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego.