LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM.02

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE CHM 2

CHM.02.2 - Podstawy stosowania metod pomiarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.02)

  1. klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych
 • wymienia metody pomiarowe stosowane w procesach przemys艂owych
 • wskazuje zakres stosowania metod pomiarowych w badaniach laboratoryjnych i procesach przemys艂owych
  2. przestrzega zasad wdra偶ania i funkcjonowania system贸w akredytacji urz膮dze艅 technicznych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • rozr贸偶nia systemy akredytacji urz膮dze艅 technicznych i certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce akredytacji urz膮dze艅 technicznych
 • rozr贸偶nia etapy proces贸w certyfikacji system贸w zarz膮dzania
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce z certyfikacji system贸w zarz膮dzania
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.02 - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania program贸w komputerowych do wspomagania zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do dokumentowania wykonywanych zada艅 zawodowych
  4. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • definiuje poj臋cie normy i wymienia jej cechy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

CHM.02.3 - Kontrolowanie pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM2)

  1. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la zasady sporz膮dzania szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • stosuje normy dotycz膮ce rysunku technicznego
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym
 • wykonuje rzuty, przekroje i wymiarowanie figur p艂askich i bry艂 geometrycznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkice oraz rysunki element贸w aparatury chemicznej odwzorowuj膮ce kszta艂ty zewn臋trzne i wewn臋trzne
 • wykonuje rysunki po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • stosuje programy komputerowe do wykonania rysunk贸w technicznych
  2. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a i odbiorniki energii elektrycznej w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia nap臋dy elektryczne w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu mechaniki technicznej w przemy艣le chemicznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu hydrodynamiki, hydrauliki, aerodynamiki i przep艂ywu cieczy
 • rozr贸偶nia nap臋dy pneumatyczne i hydrauliczne w przemy艣le chemicznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM2 - opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych w konstrukcji maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • rozpoznaje materia艂y stosowane w konstrukcji maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, chemiczne, mechaniczne i technologiczne materia艂贸w stosowanych w konstrukcji maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w metalowych i ich stop贸w oraz materia艂贸w niemetalowych stosowanych w konstrukcji maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • wskazuje zastosowanie materia艂贸w metalowych i ich stop贸w oraz materia艂贸w niemetalowych stosowanych w konstrukcji maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
  4. klasyfikuje elementy konstrukcyjne maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • rozpoznaje elementy konstrukcyjne maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym w dokumentacji technicznej
 • opisuje funkcje element贸w konstrukcyjnych maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • rozpoznaje nap臋dy maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania nap臋d贸w maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje rodzaje i zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ci膮gach technologicznych w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia aparaty i urz膮dzenia stosowane do operacji i w procesach jednostkowych w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
  6. okre艣la stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la warunki eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • diagnozuje stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le chemicznym
 • opisuje metody ochrony maszyn i urz膮dze艅 przed nadmiernym zu偶yciem
 • dokumentuje stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego
  7. wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i przygotowaniem do remont贸w bie偶膮cych armatury, maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la zastosowanie materia艂贸w smarownych, uszczelniaj膮cych, czy艣ciw i ch艂odziw w procesach konserwacji armatury, maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje rodzaje niesprawno艣ci armatury, maszyn i urz膮dze艅
 • planuje czynno艣ci maj膮ce na celu przygotowanie armatury, maszyn i urz膮dze艅 do konserwacji i remont贸w bie偶膮cych
 • wykonuje czynno艣ci z zakresu przygotowania do remont贸w bie偶膮cych i konserwacji armatury, maszyn i urz膮dze艅
  8. u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach jednostkowych i ci膮gach technologicznych w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la zasady u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do operacji i w procesach jednostkowych w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la sposoby przygotowania maszyn i urz膮dze艅 do pracy w przemy艣le chemicznym
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach jednostkowych i ci膮gach technologicznych zgodnie z instrukcj膮
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w przemy艣le chemicznym
  9. wykorzystuje maszyny i urz膮dzenia do transportu i dozowania medi贸w technologicznych
 • okre艣la sposoby transportu cia艂 sta艂ych i p艂yn贸w w zale偶no艣ci od rodzaju transportowanych materia艂贸w i warunk贸w proces贸w technologicznych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do transportu i dozowania cia艂 sta艂ych i p艂yn贸w
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do transportu cia艂 sta艂ych i p艂yn贸w
 • okre艣la sposoby przygotowania do pracy maszyn i urz膮dze艅 do transportu i dozowania cia艂 sta艂ych i p艂yn贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • monitoruje prac臋 maszyn i urz膮dze艅 do transportu cia艂 sta艂ych i p艂yn贸w zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej maszyn i urz膮dze艅 do transportu cia艂 sta艂ych i p艂yn贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem substancji niebezpiecznych i ich mieszanin stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi i 艣rodowiska na podstawie dokumentacji technologicznej i kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia spos贸b oznakowywania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • oznakowuje substancje chemiczne stosowane w przemy艣le chemicznym
 • pakuje oznakowane substancje chemiczne stosowane w przemy艣le chemicznym

CHM.02.4 - Monitorowanie przebiegu proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.2)

  1. pos艂uguje si臋 schematami ideowymi i technologicznymi proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • rozr贸偶nia schematy ideowe i technologiczne proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w nieorganicznych i organicznych
 • obja艣nia schematy ideowe i technologiczne proces贸w wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w nieorganicznych i organicznych
 • sporz膮dza schematy ideowe wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w nieorganicznych i organicznych
 • rozpoznaje znormalizowane symbole graficzne element贸w ci膮g贸w technologicznych stosowanych w przemy艣le chemicznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje usytuowanie element贸w ci膮g贸w technologicznych na schematach technologicznych
  2. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wytwarzaniem p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w przemy艣le chemicznym zgodnie z zasadami technologicznymi
 • okre艣la metody wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • przestrzega zasad prowadzenia proces贸w technologicznych stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • identyfikuje surowce i materia艂y pomocnicze stosowane do wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z wytwarzaniem p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w przemy艣le chemicznym na podstawie dokumentacji technicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady technologiczne przy wytwarzaniu p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • dokumentuje przebieg wytwarzania p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w przemy艣le chemicznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.2 - przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie norm i procedur technologicznych
 • okre艣la zasady przygotowania roztwor贸w i mieszanin na podstawie procedur technologicznych
 • planuje etapy sporz膮dzania roztwor贸w i mieszanin zgodnie z normami i procedur膮 technologiczn膮
 • wykonuje obliczenia niezb臋dne do przygotowania roztwor贸w i mieszanin
 • dobiera wyposa偶enie niezb臋dne do sporz膮dzenia roztwor贸w i mieszanin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje normy i procedury technologiczne do przygotowania roztwor贸w i mieszanin
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze sporz膮dzeniem roztwor贸w i mieszanin
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przygotowaniem roztwor贸w i mieszanin
  4. pobiera pr贸bki materia艂贸w do kontroli ruchowej i mi臋dzyoperacyjnej
 • okre艣la zasady pobierania pr贸bek materia艂贸w do kontroli ruchowej i mi臋dzyoperacyjnej
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do pobierania pr贸bek materia艂贸w w zale偶no艣ci od stanu skupienia pr贸bki
 • pobiera pr贸bki materia艂贸w zgodnie z instrukcj膮
 • stosuje zasady zabezpieczania, znakowania, przechowywania, konserwowania oraz archiwizacji pr贸bek materia艂贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w przemy艣le chemicznym
 • okre艣la zasady pomiar贸w parametr贸w procesowych
 • rozr贸偶nia analizatory przemys艂owe oraz przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w przemy艣le chemicznym
 • wyja艣nia budow臋 analizator贸w przemys艂owych oraz przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych stosowanych w przemy艣le chemicznym
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania analizator贸w przemys艂owych oraz przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych w przemy艣le chemicznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary procesowe z zastosowaniem przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
 • przestrzega zasad u偶ytkowania przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
  6. stosuje uk艂ady automatyki przemys艂owej stosowane w procesach technologicznych przemys艂u chemicznego
 • okre艣la zasady regulacji podstawowych parametr贸w procesowych
 • rozr贸偶nia uk艂ady automatyki przemys艂owej
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania uk艂adu regulacji automatyki przemys艂owej
 • opisuje elementy nastawcze i punkty pomiarowe stosowane w automatyce przemys艂owej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje czujnik贸w chemicznych stosowanych w procesach przemys艂u chemicznego
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania czujnik贸w stosowanych w procesach przemys艂u chemicznego
 • reguluje parametry procesowe uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej zgodnie z dokumentacj膮
  7. dokumentuje przebieg i wyniki monitoringu proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego
 • rejestruje bie偶膮ce parametry proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego
 • interpretuje wyniki monitoringu proces贸w technologicznych przemys艂u chemicznego
 • wykorzystuje programy komputerowe do opracowywania i archiwizowania przebiegu i wynik贸w monitoringu proces贸w technologicznych

CHM.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja CHM.02.)

  1. stosuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰: bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 ochrony przeciwpo偶arowej
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 na rzecz ochrony 艣rodowiska w 艣rodowisku pracy
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
  2. opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie CHM.02. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia 艣rodki prawne mo偶liwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepis贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadku przy pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u choroby zawodowej
  4. opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom istniej膮cym na stanowiskach pracy wynikaj膮ce ze skutk贸w oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • opisuje objawy chor贸b zawodowych typowych dla zawodu
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w przemy艣le chemicznym
 • stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej podczas u偶ytkowania i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego
 • rozpoznaje procesy technologiczne przemys艂u chemicznego szczeg贸lnie niebezpieczne ze wzgl臋du na toksyczno艣膰 lub wybuchowo艣膰 surowc贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w
 • formu艂uje wnioski wynikaj膮ce z analizy rozwi膮za艅 organizacyjnych i technicznych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej w zak艂adzie przemys艂u chemicznego
 • opisuje 艣rodki ochrony przed awariami, w tym dzia艂aj膮ce systemy sterowania i ostrzegania, zawory bezpiecze艅stwa, blokady technologiczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady post臋powania w sytuacji rozszczelnienia aparatury, armatury, p臋kni臋膰 orurowania oraz innych awarii technologicznych
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la zasady organizacji stanowiska pracy w zwi膮zku z realizacj膮 zada艅 zawodowych
 • dokonuje niezb臋dnych zmian na stanowisku pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii i zasadami bezpiecze艅stwa
 • wskazuje usytuowanie urz膮dze艅 ratuj膮cych 偶ycie (natryski, sprz臋t ochrony osobistej)
 • utrzymuje 艂ad i porz膮dek na stanowisku pracy
  7. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • okre艣la 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z przeznaczeniem
 • stosuje si臋 do informacji przedstawionych na znakach bezpiecze艅stwa
 • stosuje si臋 do informacji przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂贸w alarmowych
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji