LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU19

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.19OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 19

1. Wykonywanie prac związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny
Kwalifikacje w zawodzie AU.19 - Uczeń:
1) określa warunki uprawy wikliny;
2) rozróżnia gatunki wierzby plecionkarskiej;
3) określa sposoby pozyskiwania sadzonek;
4) określa sposób przygotowania gleby i sadzenia wikliny;
5) dobiera zabiegi pielęgnacyjne i ochronę chemiczną oraz biologiczną plantacji;
6) określa sposób pozyskiwania wikliny z plantacji;
7) dobiera metody przetwórstwa wikliny;
8) dobiera metody nadawania wiklinie korowalności;
9) rozróżnia narzędzia, urządzenia, maszyny stosowane w przetwórstwie wikliny;
10) dobiera sposoby suszenia, składowania wikliny.

2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Kwalifikacje w zawodzie AU19 - Uczeń:
1) posługuje się techniczną i technologiczną dokumentacją wyrobów koszykarsko-
-plecionkarskich;
2) dobiera technologię i techniki wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
3) ustala kolejność wykonania operacji technologicznych;
4) określa ilość zużytych materiałów;
5) sortuje materiały do wykonania konstrukcyjnych elementów wyrobów;
6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki materiałów;
7) stosuje metody nadawania plastyczności materiałom plecionkarskim;
8) określa koszty wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
9) dobiera oprzyrządowanie do wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
10) wykonuje półprodukty oraz wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
11) wykonuje prostowanie, kształtowanie, zacinanie, przecinanie wyrobów koszykarsko-
-plecionkarskich;
12) dobiera surowce, materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów;
13) klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
14) ocenia jakość wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.

3. Wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Kwalifikacje w zawodzie AU 19 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
2) wykonuje czynności związane z czyszczeniem, myciem i suszeniem wyrobów
koszykarsko-plecionkarskich;
3) dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
4) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do zdobienia i wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
5) wykonuje uszlachetnianie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
6) ocenia jakość i estetykę wykończenia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
7) wykonuje renowację i naprawę wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
8) określa sposób magazynowania, pakowania i transportu wyrobów koszykarsko-
-plecionkarskich.