LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU24

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.24):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.24OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 24

1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
Kwalifikacje w zawodzie AU.24 - Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu bibliografii, bibliologii, informacji naukowej;
2) charakteryzuje rynek wydawnictw;
3) rozróżnia asortyment księgarski;
4) ocenia wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym;
5) rozróżnia rodzaje technik drukarskich wydawnictw;
6) ocenia walory artystyczne oraz reklamowe opraw;
7) pozyskuje z baz danych informacje o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw.

2. Opracowywanie bibliografii i katalogów
Kwalifikacje w zawodzie AU24 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje opisów bibliograficznych;
2) gromadzi informacje potrzebne do wykonania opisu bibliograficznego;
3) sporządza opisy różnych typów wydawnictw zgodnie z normami bibliograficznymi;
4) przestrzega zasad tworzenia hasła przedmiotowego;
5) projektuje spisy bibliograficzne;
6) projektuje układy bibliograficzne wydawnictw;
7) redaguje indeksy;
8) projektuje szatę graficzną bibliografii i katalogów zgodnie z zasadami kompozycji;
9) projektuje warsztat informacyjno-bibliograficzny dla księgarń ogólnoasortymentowych, specjalistycznych i antykwariatów.

3. Organizowanie działań marketingowych księgarni
Kwalifikacje w zawodzie AU 24 - Uczeń:
1) przygotowuje ofertę handlową i zapytania ofertowe;
2) prowadzi negocjacje handlowe;
3) organizuje promocje księgarni i asortymentu księgarskiego;
4) konstruuje przekaz reklamowy asortymentu księgarskiego;
5) wykonuje działania popularyzujące czytelnictwo;
6) organizuje działalność wystawienniczą na targach i wystawach.