LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32

Organizacja transportu
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.32OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 32

1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.32 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
2) rozróżnia infrastrukturę transportową;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
4) dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
5) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
6) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
7) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych;
8) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
9) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
11) dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.

2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU32 - Uczeń:
1) charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
2) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
3) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
4) formuje jednostki ładunkowe;
5) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
6) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
7) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
8) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
9) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
10) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU 32 - Uczeń:
1) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
3) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
5) przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji.