LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.39

Planowanie i prowadzenie 偶eglugi po 艣r贸dl膮dowych drogach wodnych i morskich wodach wewn臋trznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.39
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 39

1. Planowanie podr贸偶y statkiem
Kwalifikacje w zawodzie AU.39 - Ucze艅:
1) klasyfikuje 艣r贸dl膮dowe drogi wodne i morskie wody wewn臋trzne;
2) okre艣la g艂臋boko艣ci szlaku 偶eglownego i pr臋dko艣ci statku;
3) wyznacza i opisuje oznakowanie szlaku 偶eglownego;
4) pos艂uguje si臋 mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w j臋zykach:
polskim, niemieckim i angielskim;
5) korzysta z informacji hydrologiczno-meteorologicznych oraz z systemu informacyjnego s艂u偶膮cego bezpiecze艅stwu 偶eglugi na drogach wodnych;
6) korzysta z urz膮dze艅 nawigacji technicznej i r贸偶nych 艣rodk贸w 艂膮czno艣ci.

2. Prowadzenie prac 艂adunkowych i przewo偶enie 艂adunk贸w drog膮 wodn膮
Kwalifikacje w zawodzie AU39 - Ucze艅:
1) okre艣la typy statk贸w;
2) okre艣la geometri臋 kad艂uba i jego elementy konstrukcyjne;
3) przygotowuje 艂adowni臋 statku do przyj臋cia 艂adunku;
4) przyjmuje 艂adunek do przewozu;
5) nadzoruje i kontroluje za艂adunek i wy艂adunek towar贸w;
6) prowadzi prace zwi膮zane ze sztauowaniem i trymowaniem 艂adunku;
7) okre艣la warunki stateczno艣ci i niezatapialno艣ci statku podczas prac 艂adunkowych oraz w czasie 偶eglugi;
8) 艂aduje i przewozi 艂adunki niebezpieczne zgodnie z przepisami umowy europejskiej
dotycz膮cej mi臋dzynarodowego przewozu 艣r贸dl膮dowymi drogami wodnymi towar贸w niebezpiecznych (ADN);
9) przestrzega procedur wentylowania 艂adowni statku podczas proces贸w 艂adunkowych
oraz w czasie 偶eglugi;
10) przeprowadza kontrol臋 wybranych parametr贸w jako艣ciowych przewo偶onych towar贸w i 艂adunk贸w;
11) prowadzi bunkrowanie statku;
12) prowadzi gospodark臋 odpadami;
13) przestrzega procedur post臋powania w sytuacjach awaryjnych w ochronie 艣rodowiska wodnego mog膮cych wyst膮pi膰 podczas proces贸w 艂adunkowych;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 艂adunkow膮.

3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
Kwalifikacje w zawodzie AU 39 - Ucze艅:
1) wydaje i wykonuje komendy na statku;
2) bezpiecznie prowadzi nawigacj臋;
3) rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne oraz sygna艂y nadawane przez statki;
4) obs艂uguje 艂odzie z nap臋dem i bez nap臋du;
5) manewruje statkiem z wykorzystaniem nap臋du i steru;
6) wykonuje prace zwi膮zane z pchaniem lub holowaniem barek i statk贸w;
7) nadzoruje czynno艣ci maj膮ce na celu przyjmowanie i zdawanie pilota;
8) dokonuje korekty parametr贸w ruchu statku;
9) przestrzega zasad pracy w dziale pok艂adowym statku.

4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i 艣r贸dl膮dowych
Kwalifikacje w zawodzie AU39 - Ucze艅:
1) nadaje i odbiera sygna艂y wzywania pomocy;
2) pos艂uguje si臋 przeno艣nymi radiowymi 艣rodkami wzywania pomocy oraz obs艂uguje 艣rodki sygnalizacji;
3) przestrzega procedur manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji
ratowniczej i ratunkowej;
4) przestrzega procedur post臋powania w przypadku zagro偶e艅 i awarii na statku;
5) pos艂uguje si臋 indywidualnymi i zbiorowymi 艣rodkami ratunkowymi;
6) obs艂uguje i nadzoruje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do wodowania i podnoszenia 艂odzi i tratw ratunkowych;
7) wskazuje obszary zagro偶enia po偶arowego na statku oraz przestrzega procedur walki z po偶arem w zale偶no艣ci od 艂adunku przewo偶onego przez statek;
8) pos艂uguje si臋 sprz臋tem po偶arowym, sta艂ymi urz膮dzeniami ga艣niczymi, instalacj膮
alarmow膮 i instalacj膮 wykrywaj膮c膮 po偶ar.