LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU43

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 43

1. Planowanie produkcji poligraficznej
Kwalifikacje w zawodzie AU.43 - Uczeń:
1) ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego;
2) przestrzega zasad planowania procesów poligraficznych;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego;
4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów poligraficznych;
6) wykonuje obliczenia dotyczące kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.

2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Kwalifikacje w zawodzie AU43 - Uczeń:
1) stosuje standardy jakości produkcji poligraficznej;
2) przestrzega zasad kontroli i oceny jakości materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych;
3) dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości produkcji
poligraficznej;
4) posługuje się urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
5) ocenia jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji;
6) ocenia jakość wykonania gotowego produktu poligraficznego;
7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych;
8) wprowadza działania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.