LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU44

Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.44):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.44OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 44

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU.44 - Uczeń:
1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;
7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Opracowywanie dokumentacji wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU44 - Uczeń:
1) wykonuje rysunki dyspozycyjne wyrobów włókienniczych;
2) dobiera metody i techniki wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
3) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
4) sporządza receptury procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
5) określa sposób i warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych;
6) opracowuje plan kontroli międzyoperacyjnej wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

3. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU 44 - Uczeń:
1) posługuje się schematami technologicznymi i rysunkami technicznymi maszyn i urządzeń;
2) opracowuje instrukcje technologiczne i stanowiskowe;
3) monitoruje parametry procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
4) kontroluje parametry półproduktów włókienniczych zgodnie z planem kontroli międzyoperacyjnej;
5) opracowuje harmonogram prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
6) wyznacza i ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;
7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;
8) określa nieprawidłowości występujące w procesach wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
9) rozpoznaje błędy w półproduktach i wyrobach włókienniczych powstałe w procesie
technologicznym;
10) nadzoruje stosowanie środków chemicznych w procesach wykańczania zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach bezpieczeństwa.