LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.46

Organizacja i prowadzenie ruchu poci膮g贸w- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.46
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 46

1. Organizacja i prowadzenie ruchu poci膮g贸w na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kwalifikacje w zawodzie AU.46 - Ucze艅:
1) okre艣la przeznaczenie poszczeg贸lnych rodzaj贸w posterunk贸w ruchu, budowli i urz膮dze艅 sterowania ruchem kolejowym;
2) przestrzega zasad numeracji tor贸w i rozjazd贸w;
3) okre艣la zadania i obowi膮zki pracownik贸w zajmuj膮cych si臋 prowadzeniem ruchu poci膮g贸w;
4) pos艂uguje si臋 rozk艂adami jazdy poci膮g贸w;
5) prowadzi ruch poci膮g贸w na posterunku ruchu i przyleg艂ych szlakach;
6) kieruje ruchem poci膮g贸w w sytuacji zamkni臋cia toru;
7) wykonuje prace zwi膮zane z prowadzeniem ruchu poci膮g贸w zgodnie z systemem zarz膮dzania bezpiecze艅stwem oraz zarz膮dzania jako艣ci膮;
8) klasyfikuje wypadki kolejowe wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
9) przestrzega zasad post臋powania obowi膮zuj膮cych w sytuacji wypadku kolejowego;
10) wype艂nia dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z prowadzeniem ruchu poci膮g贸w;
11) dobiera rodzaj rozkazu do tre艣ci przekazywanej informacji lub polecenia;
12) przekazuje tre艣膰 rozkaz贸w pisemnych za pomoc膮 urz膮dze艅 radio艂膮czno艣ci;
13) kieruje ruchem poci膮g贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami;
14) przestrzega procedur obowi膮zuj膮cych w sytuacji konieczno艣ci zatrzymania poci膮gu lub przepuszczenia innego poci膮gu nieprzewidzianego w rozk艂adzie jazdy;
15) przekazuje komunikaty s艂owne, sygna艂y r臋czne, 艣wietlne i d藕wi臋kowe;
16) odczytuje komunikaty i sygna艂y bezpiecze艅stwa przekazywane przez innych uczestnik贸w ruchu kolejowego;
17) odczytuje i interpretuje sygna艂y przekazywane za pomoc膮 urz膮dze艅 sygnalizacji
kolejowej oraz wska藕nik贸w;
18) korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych prowadzenie ruchu kolejowego;
19) obs艂uguje podr臋czny sprz臋t ga艣niczy;
20) pos艂uguje si臋 telefonami alarmowymi;
21) formu艂uje tre艣膰 telefonogram贸w alarmowych.

2. Obs艂uga urz膮dze艅 sterowania ruchem i urz膮dze艅 艂膮czno艣ci
Kwalifikacje w zawodzie AU46 - Ucze艅:
1) obs艂uguje urz膮dzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
2) pos艂uguje si臋 planami schematycznymi stacji kolejowych;
3) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z obs艂ug膮 urz膮dze艅 sterowania ruchem kolejowym i urz膮dze艅 艂膮czno艣ci;
4) obs艂uguje urz膮dzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
5) obs艂uguje urz膮dzenia nastawcze i rozjazdy;
6) obs艂uguje rogatki przejazdowe;
7) obs艂uguje radiotelefony stacjonarne i przeno艣ne oraz urz膮dzenia megafonowe;
8) odnotowuje nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu urz膮dze艅 艂膮czno艣ci;
9) przestrzega, w 艣ci艣le okre艣lonych przypadkach, obostrzonych procedur prowadzenia ruchu poci膮g贸w oraz stosuje zamkni臋cia pomocnicze;
10) ocenia stan techniczny tor贸w kolejowych;
11) dokonuje ogl臋dzin oraz ocenia stan techniczny rozjazd贸w i zamkni臋膰 nastawczych;
12) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 rozjazd贸w;
13) obs艂uguje p贸艂samoczynne i r臋czne od艂膮czniki sekcyjne;
14) wy艂膮cza rozjazdy z centralnego nastawiania z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa;
15) obs艂uguje agregaty pr膮dotw贸rcze;
16) obs艂uguje urz膮dzenia sterowania ruchem kolejowym i urz膮dzenia 艂膮czno艣ci zasilane pr膮dem elektrycznym;
17) obs艂uguje urz膮dzenia sygnalizacji alarmowej.

3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewo藕nik贸w na stacji kolejowej
Kwalifikacje w zawodzie AU 46 - Ucze艅:
1) przestrzega og贸lnych oraz szczeg贸艂owych zasad prowadzenia pracy manewrowej;
2) okre艣la maksymalne dozwolone szybko艣ci jazdy manewrowej;
3) pos艂uguje si臋 planami przej艣cia wagon贸w oraz instrukcjami obs艂ugi stacji i punkt贸w 艂adunkowych;
4) sprawdza poprawno艣膰 zestawiania poci膮g贸w, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem
rozmieszczenia wagon贸w z 艂adunkami niebezpiecznymi, przesy艂kami nadzwyczajnymi, nieczynnych pojazd贸w trakcyjnych;
5) przestrzega zasad i ogranicze艅 zwi膮zanych ze stosowaniem trakcji wielokrotnej;
6) dokonuje ogl臋dzin technicznych i handlowych sk艂adu poci膮gu;
7) kontroluje przestrzeganie procedur obowi膮zuj膮cych podczas wykonywania szczeg贸艂owej i uproszczonej pr贸by hamulca zespolonego;
8) pos艂uguje si臋 stacyjnym rozk艂adem jazdy poci膮g贸w;
9) dokumentuje czas i miejsce pracy poszczeg贸lnych przewo藕nik贸w;
10) kontroluje stosowanie przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas prowadzenia pracy manewrowej.