LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU48

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.48):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.48OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 48

1. Określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych
Kwalifikacje w zawodzie AU.48 - Uczeń:
1) charakteryzuje metody badań laboratoryjnych materiałów i półproduktów;
2) określa właściwości materiałów i półproduktów na podstawie badań laboratoryjnych;
3) określa przydatność materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych do produkcji wyrobów skórzanych;
4) określa wymagania technologiczne dla rodzajów i gatunków skór, materiałów skóropodobnych, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych;
5) dobiera materiały do produkcji wyrobów skórzanych;
6) określa właściwości i zastosowanie różnych rodzajów klejów.

2. Sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego
Kwalifikacje w zawodzie AU48 - Uczeń:
1) opracowuje projekty wyrobów skórzanych;
2) przygotowuje wzorniki wyrobów skórzanych;
3) wykonuje modele wyrobów skórzanych;
4) sporządza opis materiałowy i technologiczny wyrobu skórzanego;
5) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do procesu wytwarzania wyrobów skórzanych;
6) ustala normy zużycia materiału przeznaczonego na wyroby skórzane;
7) określa koszty jednostkowe oraz koszty produkcji wyrobów skórzanych;
8) sporządza normy czasu pracy.

3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych
Kwalifikacje w zawodzie AU 48 - Uczeń:
1) określa zakres stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów skórzanych;
2) ocenia stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie
produkcji wyrobów skórzanych;
3) nadzoruje wykonywanie czynności dotyczących rozkroju skór, tworzyw skóropodobnych i materiałów włókienniczych;
4) określa warunki magazynowania materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych;
5) przestrzega zasad przygotowania elementów do montażu wyrobów skórzanych;
6) określa metody i techniki łączenia elementów w gotowe wyroby;
7) nadzoruje przebieg procesu montażu wyrobów;
8) dokonuje kontroli międzyoperacyjnej i oceny jakości gotowych wyrobów skórzanych.