LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.49

Organizacja proces贸w wytwarzania wyrob贸w ze szk艂a

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.49):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.49
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 49

1. Wykonywanie bada艅 laboratoryjnych surowc贸w szklarskich, szk艂a i wyrob贸w ze szk艂a
Kwalifikacje w zawodzie AU.49 - Ucze艅:
1) okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w szklarskich, szk艂a i wyrob贸w ze szk艂a;
2) dobiera metody bada艅 w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w szklarskich, szk艂a i wyrob贸w ze szk艂a;
3) dobiera sprz臋t laboratoryjny i urz膮dzenia do badania w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w szklarskich, szk艂a i wyrob贸w ze szk艂a;
4) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i urz膮dzeniami do wykonania bada艅 laboratoryjnych;
5) pobiera i przygotowuje pr贸bki surowc贸w szklarskich, szk艂a i wyrob贸w ze szk艂a do bada艅 laboratoryjnych;
6) korzysta z instrukcji i norm podczas wykonywania bada艅 laboratoryjnych;
7) wykonuje badania w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w szklarskich, szk艂a i wyrob贸w ze szk艂a;
8) opracowuje i interpretuje wyniki bada艅 laboratoryjnych;
9) prowadzi dokumentacj臋 bada艅 laboratoryjnych.

2. Organizowanie proces贸w sporz膮dzania zestaw贸w szklarskich i topienia mas szklanych
Kwalifikacje w zawodzie AU49 - Ucze艅:
1) planuje procesy technologiczne sporz膮dzania zestaw贸w szklarskich i topienia mas szklanych;
2) wykonuje obliczenia sk艂adu chemicznego szk艂a i zestaw贸w szklarskich;
3) opracowuje receptury zestaw贸w szklarskich;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮, normami i instrukcjami dotycz膮cymi topienia masy szklanej;
5) dobiera parametry technologiczne procesu sporz膮dzania zestawu szklarskiego;
6) wykonuje obliczenia wska藕nik贸w techniczno-technologicznych piec贸w szklarskich;
7) dobiera piece do topienia mas szklanych;
8) sporz膮dza harmonogramy topienia mas szklanych w piecach szklarskich;
9) nadzoruje procesy technologiczne sporz膮dzania zestaw贸w szklarskich i topienia mas szklanych.

3. Organizowanie proces贸w formowania, wyka艅czania, zdobienia i przetw贸rstwa wyrob贸w ze szk艂a
Kwalifikacje w zawodzie AU 49 - Ucze艅:
1) planuje procesy formowania i wyka艅czania wyrob贸w ze szk艂a oraz zdobienia szk艂a r贸偶nymi technikami;
2) okre艣la wp艂yw w艂a艣ciwo艣ci p艂ynnej masy szklanej i szk艂a na proces formowania, wyka艅czania, zdobienia i przetw贸rstwa wyrob贸w ze szk艂a;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮 procesu formowania, wyka艅czania, zdobienia i przetw贸rstwa wyrob贸w ze szk艂a;
4) dobiera parametry technologiczne procesu formowania, wyka艅czania, zdobienia i przetw贸rstwa wyrob贸w ze szk艂a;
5) wykonuje obliczenia zdolno艣ci produkcyjnej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych
w przemy艣le szklarskim;
6) obs艂uguje urz膮dzenia do sterowania procesami technologicznymi i kontrolowania proces贸w technologicznych;
7) dobiera parametry procesu odpr臋偶ania, hartowania i obr贸bki termicznej wyrob贸w ze
szk艂a;
8) nadzoruje procesy formowania i wyka艅czania wyrob贸w ze szk艂a oraz zdobienia szk艂a r贸偶nymi technikami;
9) planuje i nadzoruje proces technologiczny przetw贸rstwa wyrob贸w ze szk艂a;
10) sporz膮dza raporty dotycz膮ce przebiegu procesu formowania, wyka艅czania, zdobienia i przetw贸rstwa wyrob贸w ze szk艂a.