LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU5

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI AU.5(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 5

1. Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych
Kwalifikacje w zawodzie AU.05 - Uczeń:
1) dobiera surowce szklarskie;
2) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania zestawów szklarskich;
3) obsługuje maszyny i urządzenia podczas przygotowania i naważania surowców szklarskich;
4) sporządza zestawy szklarskie różnymi technikami;
5) dobiera maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców;
6) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców;
7) obsługuje piece szklarskie podczas wytopu masy szklanej;
8) kontroluje parametry topienia mas szklanych w piecach;
9) wykonuje czynności związane z obsługą pieców do topienia mas szklanych;
10) ocenia jakość masy szklanej.

2. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym
Kwalifikacje w zawodzie AU5 - Uczeń:
1) rozpoznaje wyroby ze szkła formowane sposobem ręcznym;
2) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
3) wykonuje czynności związane z formowaniem wyrobów ze szkła sposobem ręcznym;
4) obsługuje urządzenia do ręcznego formowania wyrobów ze szkła;
5) wykonuje czynności związane ze zdobieniem wyrobów ze szkła technikami hutniczymi;
6) ocenia jakość wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem ręcznym;
7) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi do ręcznego formowania wyrobów ze szkła.

3. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym
Kwalifikacje w zawodzie AU 05 - Uczeń:
1) rozpoznaje wyroby ze szkła formowane sposobem mechanicznym;
2) rozróżnia techniki mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;
3) rozróżnia sposoby zasilania masą szklaną maszyn i urządzeń w procesie kształtowania wyrobów ze szkła;
4) dobiera maszyny i urządzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;
5) obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;
6) ocenia jakość wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem mechanicznym.

4. Wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła
Kwalifikacje w zawodzie AU05 - Uczeń:
1) wykonuje czynności związane z odprężaniem, hartowaniem i obróbką termiczną wyrobów ze szkła;
2) wykonuje czynności związane z obsługą pieców do odprężania i hartowania wyrobów
ze szkła;
3) dobiera materiały i narzędzia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
4) dobiera techniki wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
5) dobiera techniki zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
6) dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
7) obsługuje maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
8) ocenia jakość wyrobów ze szkła.