LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU51

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.51):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.51OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 51

1. Planowanie procesów produkcyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU.51 - Uczeń:
1) wykonuje prace związane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem surowców ceramicznych;
2) oblicza zużycie surowców i materiałów stosowanych do produkcji wyrobów ceramicznych;
3) stosuje metody i techniki przygotowania surowców, materiałów i półproduktów na
podstawie dokumentacji technologicznej;
4) stosuje receptury w procesie przygotowania mas, szkliw i aplikacji ceramicznych;
5) rozróżnia techniki i metody wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych;
6) określa parametry technologiczne procesu przygotowania mas, szkliw i aplikacji ceramicznych;
7) sporządza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
8) określa parametry procesu formowania, suszenia i wypalania półproduktów i wyrobów ceramicznych;
9) sporządza półprodukty ceramiczne do zdobienia;
10) wykonuje zdobienie półproduktów i wyrobów ceramicznych na podstawie rysunków, instrukcji i kart technologicznych;
11) przestrzega norm i instrukcji technologicznych.

2. Monitorowanie procesu wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU51 - Uczeń:
1) prowadzi proces magazynowania i transportu wewnętrznego surowców, materiałów oraz półproduktów;
2) kontroluje proces sporządzania mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;
3) kontroluje parametry technologiczne procesu formowania, suszenia, szkliwienia,
zdobienia i wypalania;
4) klasyfikuje jakość wyrobu gotowego w zależności od występujących w nim wad;
5) opracowuje harmonogramy terminowe i ilościowe na etapie przygotowania do produkcji;
6) opracowuje raporty i analizy produkcji wyrobów ceramicznych;
7) segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne.

3. Wykonywanie badań laboratoryjnych i ocena jakości w procesie produkcji
wyrobów ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU 51 - Uczeń:
1) pobiera próbki surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych do badań laboratoryjnych;
2) znakuje i przechowuje próbki surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów
gotowych do badań laboratoryjnych;
3) przygotowuje pobrane próbki surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów ceramicznych do badań laboratoryjnych;
4) przygotowuje roztwory i mieszaniny do badań laboratoryjnych;
5) określa metody badań laboratoryjnych odpowiednie do surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych;
6) wykonuje czynności związane ze sprawdzaniem i kalibracją urządzeń
laboratoryjnych;
7) obsługuje urządzenia i przyrządy do wykonywanych badań laboratoryjnych;
8) wykonuje badania i analizy laboratoryjne na podstawie norm branżowych i instrukcji technologicznych;
9) rozróżnia metody kontroli jakości półproduktów i gotowych wyrobów ceramicznych;
10) ocenia jakość surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i gotowych wyrobów ceramicznych na podstawie wyników badań;
11) ewidencjonuje i dokumentuje wykonane badania laboratoryjne;
12) stosuje procedury dotyczące zarządzania jakością.