LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.51

Organizacja i kontrolowanie proces贸w w przemy艣le ceramicznym

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.51):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.51
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 51

1. Planowanie proces贸w produkcyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU.51 - Ucze艅:
1) wykonuje prace zwi膮zane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem surowc贸w ceramicznych;
2) oblicza zu偶ycie surowc贸w i materia艂贸w stosowanych do produkcji wyrob贸w ceramicznych;
3) stosuje metody i techniki przygotowania surowc贸w, materia艂贸w i p贸艂produkt贸w na
podstawie dokumentacji technologicznej;
4) stosuje receptury w procesie przygotowania mas, szkliw i aplikacji ceramicznych;
5) rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania p贸艂produkt贸w i wyrob贸w ceramicznych;
6) okre艣la parametry technologiczne procesu przygotowania mas, szkliw i aplikacji ceramicznych;
7) sporz膮dza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
8) okre艣la parametry procesu formowania, suszenia i wypalania p贸艂produkt贸w i wyrob贸w ceramicznych;
9) sporz膮dza p贸艂produkty ceramiczne do zdobienia;
10) wykonuje zdobienie p贸艂produkt贸w i wyrob贸w ceramicznych na podstawie rysunk贸w, instrukcji i kart technologicznych;
11) przestrzega norm i instrukcji technologicznych.

2. Monitorowanie procesu wytwarzania p贸艂produkt贸w i wyrob贸w ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU51 - Ucze艅:
1) prowadzi proces magazynowania i transportu wewn臋trznego surowc贸w, materia艂贸w oraz p贸艂produkt贸w;
2) kontroluje proces sporz膮dzania mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrob贸w ceramicznych;
3) kontroluje parametry technologiczne procesu formowania, suszenia, szkliwienia,
zdobienia i wypalania;
4) klasyfikuje jako艣膰 wyrobu gotowego w zale偶no艣ci od wyst臋puj膮cych w nim wad;
5) opracowuje harmonogramy terminowe i ilo艣ciowe na etapie przygotowania do produkcji;
6) opracowuje raporty i analizy produkcji wyrob贸w ceramicznych;
7) segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne.

3. Wykonywanie bada艅 laboratoryjnych i ocena jako艣ci w procesie produkcji
wyrob贸w ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU 51 - Ucze艅:
1) pobiera pr贸bki surowc贸w, materia艂贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych do bada艅 laboratoryjnych;
2) znakuje i przechowuje pr贸bki surowc贸w, materia艂贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w
gotowych do bada艅 laboratoryjnych;
3) przygotowuje pobrane pr贸bki surowc贸w, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w ceramicznych do bada艅 laboratoryjnych;
4) przygotowuje roztwory i mieszaniny do bada艅 laboratoryjnych;
5) okre艣la metody bada艅 laboratoryjnych odpowiednie do surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w ceramicznych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze sprawdzaniem i kalibracj膮 urz膮dze艅
laboratoryjnych;
7) obs艂uguje urz膮dzenia i przyrz膮dy do wykonywanych bada艅 laboratoryjnych;
8) wykonuje badania i analizy laboratoryjne na podstawie norm bran偶owych i instrukcji technologicznych;
9) rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci p贸艂produkt贸w i gotowych wyrob贸w ceramicznych;
10) ocenia jako艣膰 surowc贸w, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i gotowych wyrob贸w ceramicznych na podstawie wynik贸w bada艅;
11) ewidencjonuje i dokumentuje wykonane badania laboratoryjne;
12) stosuje procedury dotycz膮ce zarz膮dzania jako艣ci膮.