LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.63

Organizacja i prowadzenie archiwum- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.63
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 63

1. Organizowanie archiwum
Kwalifikacje w zawodzie AU.63 - Ucze艅:
1) ustala wyposa偶enie archiwum;
2) okre艣la zakres pracy archiwum;
3) przestrzega zasad obiegu pism;
4) wykonuje prace kancelaryjne;
5) obs艂uguje biurowe urz膮dzenia techniczne;
6) opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
7) opracowuje instrukcj臋 kancelaryjn膮;
8) sporz膮dza instrukcj臋 archiwaln膮;
9) ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
10) sporz膮dza plan pracy archiwum zak艂adowego.

2. Prowadzenie archiwum
Kwalifikacje w zawodzie AU63 - Ucze艅:
1) przyjmuje akta z kom贸rek organizacyjnych do archiwum;
2) kontroluje prawid艂owo艣膰 sporz膮dzania spis贸w zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodno艣膰 z przekazywanymi aktami;
3) sporz膮dza wykazy spis贸w zdawczo-odbiorczych;
4) dobiera spos贸b rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
5) ewidencjonuje i opracowuje akta;
6) udost臋pnia zasoby archiwalne;
7) wykonuje kwerendy, sporz膮dza za艣wiadczenia i odpisy oraz je wydaje;
8) prowadzi ewidencj臋 u偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z zasob贸w archiwum oraz udost臋pnianej dokumentacji;
9) prowadzi dzia艂ania profilaktyczne i zabezpieczaj膮ce zwi膮zane z zasobem aktowym;
10) sporz膮dza sprawozdania z dzia艂alno艣ci archiwum;
11) popularyzuje dokumentacj臋 gromadzon膮 w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materia艂贸w archiwalnych
do archiwum pa艅stwowego
Kwalifikacje w zawodzie AU 63 - Ucze艅:
1) dokonuje oceny dokumentacji;
2) przygotowuje i wype艂nia dokumenty niezb臋dne do brakowania;
3) wyst臋puje do archiwum pa艅stwowego o zgod臋 na brakowanie;
4) ustala spos贸b niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
5) opracowuje materia艂y archiwalne zgodnie z wytycznymi pa艅stwowej s艂u偶by archiwalnej;
6) przygotowuje materia艂y archiwalne do przekazania do archiwum pa艅stwowego.

4. Post臋powanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzie偶y dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
Kwalifikacje w zawodzie AU63 - Ucze艅:
1) okre艣la obowi膮zki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
2) ocenia stan uporz膮dkowania i zewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
3) przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
4) zabezpiecza dokumentacj臋;
5) podejmuje dzia艂ania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzie偶y dokument贸w;
6) przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.