LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU64

Opracowywanie materiałów archiwalnych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.64OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 64

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
Kwalifikacje w zawodzie AU.64 - Uczeń:
1) dobiera metody porządkowania dokumentacji;
2) określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;
3) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;
4) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
5) sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
Kwalifikacje w zawodzie AU64 - Uczeń:
1) dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;
2) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;
3) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;
4) sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;
5) sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie AU 64 - Uczeń:
1) dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
2) porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
3) sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
4) posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
5) sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.