LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU7

Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 7

1. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU.07 - Uczeń:
1) rozpoznaje systemy przędzenia surowców;
2) dobiera surowce włókiennicze do danego systemu przędzenia;
3) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;
4) określa funkcje zespołów maszyn i urządzeń do przygotowywania surowców i półproduktów w procesie wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;
5) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w surowce i półprodukty;
6) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn włókienniczych stosowanych do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;
7) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją;
8) rozpoznaje i koryguje nieprawidłowości występujące podczas pracy maszyn i urządzeń;
9) wykonuje czynności związane z odbiorem przetworzonych surowców;
10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;
11) ocenia jakość przygotowanych surowców, półproduktów i liniowych wyrobów
włókienniczych.

2. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU7 - Uczeń:
1) dobiera wyroby liniowe do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
2) dobiera techniki wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
3) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
4) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w półprodukty;
5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją;
7) rozpoznaje i koryguje nieprawidłowości występujące w procesie wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
8) rozpoznaje wady w wytworzonych płaskich wyrobach włókienniczych;
9) wykonuje czynności związane z odbiorem wytworzonych płaskich wyrobów włókienniczych;
10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn
i urządzeń;
11) ocenia jakość wykonanych płaskich wyrobów włókienniczych.

3. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania
Kwalifikacje w zawodzie AU 07 - Uczeń:
1) dobiera operacje wykańczalnicze do rodzaju surowców i wyrobów włókienniczych;
2) wykonuje czynności związane z przygotowaniem surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania;
3) dobiera środki chemiczne do zastosowania w procesach przygotowywania wyrobów
włókienniczych do wykańczania;
4) przygotowuje środki chemiczne do zastosowania w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących stosowania i przechowywania środków chemicznych;
6) przygotowuje maszyny oraz zespoły maszyn i urządzeń do procesów wykańczania wyrobów włókienniczych;
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanymi podczas przygotowania
surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania;
8) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń.

4. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU07 - Uczeń:
1) dobiera techniki wykańczania wyrobów włókienniczych;
2) dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania wyrobów włókienniczych;
3) wykonuje czynności związane z wykańczaniem wyrobów włókienniczych;
4) kontroluje zgodność przebiegu procesu produkcyjnego z założeniami technologicznymi i wzorcami;
5) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją;
6) rozpoznaje i koryguje nieprawidłowości występujące w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w procesie wykańczania
wyrobów włókienniczych;
8) wykonuje czynności związane z odbiorem wykończonych wyrobów włókienniczych;
9) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;
10) ocenia jakość wykonanych wyrobów włókienniczych.