LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AUD.07

Realizacja nag艂o艣nie艅


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AUD.7
  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AUD 7

  AUD.07.2 - Podstawy realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.07)

   1. pos艂uguje si臋 specjalistyczn膮 terminologi膮 zawodow膮
  • klasyfikuje urz膮dzenia i procesy stosowane w realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅 pod wzgl臋dem przeznaczenia
  • nazywa urz膮dzenia i procesy stosowane w realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅
  • wyja艣nia specjalistyczne okre艣lenia stosowane w dokumentacji dotycz膮cej realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅
   2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 obs艂ugi urz膮dze艅 i oprogramowania komputerowego oraz schematami blokowymi
  • rozpoznaje rodzaje dokumentacji dotycz膮cej obs艂ugi urz膮dze艅 i oprogramowania komputerowego pod wzgl臋dem obszaru zastosowania
  • wyja艣nia symbole i piktogramy stosowane w dokumentacji dotycz膮cej obs艂ugi urz膮dze艅 i oprogramowania komputerowego i na schematach blokowych
  • opisuje drog臋 sygna艂u w torze fonicznym na podstawie schematu blokowego
  • wyja艣nia schematy i rysunki zawarte w dokumentacji dotycz膮cej oprogramowania komputerowego i obs艂ugi urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • odnajduje dane oraz cechy charakterystyczne urz膮dze艅 i proces贸w w 藕r贸d艂ach informacji
  • wykonuje szkice i schematy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zawodowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.07 - wykorzystuje wiedz臋 z zakresu akustyki muzycznej podczas realizacji nag艂o艣nie艅
  • opisuje budow臋 aparatu mowy
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci akustyczne mowy i 艣piewu
  • klasyfikuje instrumenty muzyczne
  • opisuje budow臋 instrument贸w muzycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • omawia w艂a艣ciwo艣ci akustyczne instrument贸w muzycznych, a szczeg贸lnie charakterystyki promieniowania kierunkowego instrument贸w muzycznych
  • wymienia instrumenty muzyczne o nieokre艣lonej wysoko艣ci d藕wi臋ku
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci akustyczne instrument贸w muzycznych o nieokre艣lonej wysoko艣ci d藕wi臋ku
   4. charakteryzuje zale偶no艣ci mi臋dzy cechami
  • opisuje budow臋 i funkcjonowanie narz膮du s艂uchu fizycznymi d藕wi臋ku a cechami wra偶eniowymi d藕wi臋ku ludzkiego
  • obja艣nia mechanizm przetwarzania d藕wi臋ku w uk艂adzie s艂uchowym
  • definiuje poj臋cie percepcji s艂uchowej
  • definiuje poj臋cie stratnej kompresji d藕wi臋ku
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje parametry techniczne sygna艂贸w fonicznych i plik贸w d藕wi臋kowych w domenie analogowej i cyfrowej
  • opisuje parametry techniczne analogowych i cyfrowych sygna艂贸w fonicznych
  • obja艣nia zasad臋 dzia艂ania przetwornik贸w analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych
  • opisuje wymagania techniczne dotycz膮ce nagra艅 d藕wi臋kowych
  • rozr贸偶nia typy plik贸w d藕wi臋kowych na podstawie rozszerzenia nazwy pliku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje parametry techniczne plik贸w d藕wi臋kowych
   6. wykorzystuje mierniki do analizy parametr贸w sygna艂贸w fonicznych i plik贸w d藕wi臋kowych
  • rozr贸偶nia mierniki pod wzgl臋dem analizowanego parametru
  • dokonuje pomiaru parametr贸w sygna艂贸w fonicznych i plik贸w d藕wi臋kowych za pomoc膮 miernik贸w
  • obja艣nia wyniki dokonanych pomiar贸w sygna艂贸w fonicznych i plik贸w d藕wi臋kowych
   7. charakteryzuje urz膮dzenia, osprz臋t pomocniczy i oprogramowanie stosowane przy realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia, osprz臋t pomocniczy i oprogramowanie do realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅 pod wzgl臋dem przeznaczenia
  • opisuje parametry urz膮dze艅, osprz臋tu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅
  • obja艣nia zasady funkcjonowania urz膮dze艅, osprz臋tu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅
  • obja艣nia metody stosowania urz膮dze艅, osprz臋tu pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagra艅 i nag艂o艣nie艅
   8. charakteryzuje techniki przetwarzania d藕wi臋ku
  • rozr贸偶nia techniki przetwarzania d藕wi臋ku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
  • wskazuje narz臋dzia do przetwarzania d藕wi臋ku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
  • opisuje procesy przetwarzania d藕wi臋ku w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
   9. rozr贸偶nia formy muzyczne
  • opisuje elementy dzie艂a muzycznego
  • odczytuje znaki i symbole muzyczne w zapisie nutowym
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje r贸偶ne sposoby nag艂o艣nienia wykonawc贸w w zale偶no艣ci od gatunku muzycznego
  • rozr贸偶nia wsp贸艂czesne gatunki muzyczne na podstawie opisu i analizy s艂uchowej
  • opisuje wsp贸艂czesne gatunki muzyczne
  • stosuje r贸偶ne dzia艂ania warsztatowe w celu wyeksponowania cech charakterystycznych gatunku nagrywanej muzyki
   11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  AUD.07.3 - Dob贸r urz膮dze艅 d藕wi臋kowych do realizacji nag艂o艣nienia (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD7)

   1. charakteryzuje bloki konsolet mikserskich
  • klasyfikuje konsolety mikserskie ze wzgl臋du na konstrukcj臋
  • klasyfikuje konsolety mikserskie ze wzgl臋du na przeznaczenie
  • wyja艣nia funkcje blok贸w konsolety mikserskiej
  • opisuje drog臋 sygna艂u przez bloki konsolety mikserskiej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje sposoby komutacji sygna艂贸w fonicznych pomi臋dzy blokami konsolety mikserskiej
   2. dobiera urz膮dzenia nag艂a艣niaj膮ce do nag艂o艣nienia planu d藕wi臋kowego
  • klasyfikuje systemy nag艂o艣nieniowe pod wzgl臋dem konstrukcji
  • klasyfikuje systemy nag艂o艣nieniowe pod wzgl臋dem przeznaczenia
  • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na dob贸r mocy systemu nag艂o艣nieniowego
  • oblicza moc systemu nag艂o艣nieniowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje kryteria doboru urz膮dze艅 nag艂o艣nieniowych do nag艂o艣nienia planu d藕wi臋kowego
  • wskazuje sposoby 艂膮czenia wzmacniaczy z zestawami g艂o艣nikowymi
  • zestawia wzmacniacze i g艂o艣niki z uwzgl臋dnieniem impedancji i mocy
   3. Kwalifikacje w zawodzie AUD7 - okre艣la stan techniczny urz膮dze艅 nag艂o艣nieniowych oraz sprz臋tu pomocniczego
  • ocenia wzrokowo stan techniczny urz膮dze艅 nag艂o艣nieniowych
  • dokonuje pomiar贸w parametr贸w elektrycznych za pomoc膮 miernika uniwersalnego
  • sprawdza aktualno艣膰 oprogramowania do realizacji nag艂o艣nienia
  • aktualizuje oprogramowanie do realizacji nag艂o艣nienia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • sprawdza przewody i kable za pomoc膮 testera

  AUD.07.4 - Integracja system贸w nag艂o艣nieniowych z zewn臋trznymi systemami scenicznymi (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.7)

   1. integruje system nag艂o艣nieniowy z innymi systemami techniki scenicznej: rozr贸偶nia typy i techniki przesy艂u sygna艂贸w synchronizuj膮cych wydarzenia w urz膮dzeniach r贸偶nych specjalizacji technologicznych, konfiguruje konsolety mikserskie i urz膮dzenia efektowe, aby mog艂y wysy艂a膰 i odbiera膰 komunikaty powoduj膮ce zmian臋 ustawie艅 w okre艣lonym czasie
  • rozpoznaje formaty kod贸w synchronizacji czasowej stosowane w systemach elektroakustycznych
  • definiuje parametry kod贸w synchronizacji
  • wskazuje typy z艂膮czy stosowanych do przesy艂ania kod贸w synchronizacji
  • synchronizuje uprzednio niezsynchronizowane urz膮dzenia synchronizacyjne
   2. stosuje r贸偶ne po艂膮czenia i zestawienia urz膮dze艅 nag艂o艣nieniowych
  • rozpoznaje formaty do transmisji cyfrowej sygna艂贸w d藕wi臋kowych
  • rozpoznaje z艂膮cza analogowe i cyfrowe
  • opisuje parametry z艂膮czy analogowych i cyfrowych
  • przetwarza sygna艂y za pomoc膮 przetwornik贸w analogowo-cyfrowych oraz cyfrowo-analogowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przetwarza dane w formatach sygna艂贸w cyfrowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.7 - pos艂uguje si臋 oprogramowaniem komputerowym wspomagaj膮cym konfiguracj臋 systemu nag艂o艣nieniowego
  • dobiera oprogramowanie komputerowe s艂u偶膮ce do wspierania procesu konfiguracji systemu nag艂o艣nieniowego
  • przeprowadza konfiguracj臋 systemu nag艂o艣nieniowego z zastosowaniem oprogramowania komputerowego
  • analizuje wyniki z przeprowadzonych symulacji propagacji d藕wi臋ku uzyskane za pomoc膮 oprogramowania komputerowego

  AUD.07.5 - Instalacja i korekta system贸w nag艂o艣nieniowych: (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD07)

   1. analizuje plan nag艂o艣nieniowy
  • dokonuje oceny s艂uchowej akustyki pomieszczenia
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci akustyki pomieszczenia
  • prognozuje dzia艂anie systemu nag艂o艣nieniowego w pomieszczeniu
  • okre艣la spos贸b monta偶u systemu nag艂o艣nieniowego widowni oraz sceny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • planuje rozmieszczenie systemu g艂o艣nik贸w dla osi膮gni臋cia r贸wnomiernego pokrycia d藕wi臋kiem nag艂a艣nianej przestrzeni
  • przygotowuje dokumentacj臋 rozmieszczenia element贸w systemu nag艂o艣nieniowego
   2. instaluje system nag艂o艣nieniowy
  • stosuje si臋 do uwag zawartych w dokumentacji rozmieszczenia element贸w systemu nag艂o艣nieniowego i riderze technicznym
  • dobiera urz膮dzenia z uwzgl臋dnieniem w艂a艣ciwo艣ci planu nag艂o艣nieniowego
  • rozmieszcza elementy systemu nag艂o艣nieniowego
  • konfiguruje urz膮dzenia systemu nag艂o艣nieniowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • uruchamia system nag艂o艣nienia widowni oraz sceny
   3. Kwalifikacje w zawodzie AUD07 - stosuje techniki pomiarowe do strojenia systemu nag艂o艣nieniowego
  • dobiera oprogramowanie s艂u偶膮ce do pomiar贸w odpowiedzi akustycznej systemu nag艂o艣nieniowego
  • przeprowadza pomiary systemu nag艂o艣nieniowego
  • interpretuje wyniki pomiar贸w systemu nag艂o艣nieniowego
  • dokonuje korekty charakterystyki cz臋stotliwo艣ciowej system贸w g艂o艣nikowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykrywa niezgodno艣ci czasowe 藕r贸de艂 d藕wi臋ku
  • dopasowuje czasowo strefy system贸w g艂o艣nikowych
  • dopasowuje fazowo zespo艂y g艂o艣nikowe
   4. konfiguruje procesory zarz膮dzaj膮ce systemami g艂o艣nikowymi
  • dobiera procesory zarz膮dzaj膮ce systemami g艂o艣nikowymi
  • wyszczeg贸lnia bloki procesor贸w g艂o艣nikowych
  • konfiguruje bloki procesor贸w g艂o艣nikowych
  • obja艣nia parametry blok贸w procesor贸w g艂o艣nikowych
   5. Kwalifikacje zawodowe - obs艂uguje procesory zarz膮dzaj膮ce systemami g艂o艣nikowymi
  • opisuje typy z艂膮czy procesora g艂o艣nikowego
  • 艂膮czy procesor g艂o艣nikowy z innymi urz膮dzeniami
  • ustawia parametry pracy poszczeg贸lnych blok贸w procesora g艂o艣nikowego
  • steruje procesorem g艂o艣nikowym za pomoc膮 interfejs贸w u偶ytkownika

  AUD.07.6 - Wykonywanie nag艂o艣nienia plenerowego, estradowego i teatralnego (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD 07)

   1. stosuje techniki mikrofonowe do nag艂a艣niania 藕r贸de艂 d藕wi臋ku
  • dobiera odpowiednie mikrofony w zale偶no艣ci od rodzaju 藕r贸de艂 d藕wi臋ku
  • opisuje techniki mikrofonowe w uj臋ciach bliskich i og贸lnych
  • ustawia mikrofony odpowiednio wzgl臋dem 藕r贸de艂 d藕wi臋ku
   2. obs艂uguje konsolety mikserskie do realizacji nag艂o艣nienia i realizacji ods艂uchu
  • opisuje funkcje poszczeg贸lnych blok贸w konsolety mikserskiej
  • 艂膮czy bloki konsolet mikserskich
  • opisuje parametry blok贸w konsolety mikserskiej
  • korzysta z dost臋pnych regulacji poszczeg贸lnych blok贸w funkcyjnych konsolety mikserskiej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • 艂膮czy konsolety z urz膮dzeniami peryferyjnymi
  • steruje drog膮 sygna艂贸w fonicznych
  • kontroluje poziomy sygna艂贸w wej艣ciowych oraz wyj艣ciowych w torach konsolety mikserskiej
   3. Kwalifikacje w zawodzie AUD 07 - obs艂uguje bezprzewodowe systemy mikrofonowe
  • opisuje zjawisko propagacji fal radiowych w pomieszczeniach zamkni臋tych oraz przestrzeni otwartej
  • ustawia cz臋stotliwo艣ci fal no艣nych bezprzewodowych system贸w mikrofonowych
  • dokonuje konfiguracji bezprzewodowych system贸w mikrofonowych
  • okre艣la zasady stosowania oraz obs艂ugi bezprzewodowych system贸w mikrofonowych
   4. stosuje techniki przetwarzania d藕wi臋ku
  • przetwarza d藕wi臋k w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu
  • stosuje przetwarzanie danych w formatach cyfrowych

  AUD.07.7 - J臋zyk angielski zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.07)

   1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku angielskim (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
  • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe w j臋zyku angielskim umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
   2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka angielskiego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku angielskim, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
  • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
  • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
  • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
  • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
   3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.07 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku angielskim, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat,
  • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
  • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych 鈥 udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady
  • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
  • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
   4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku angielskim w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e- mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
  • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
  • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
  • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe,
  • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
   5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku angielskim w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  • przekazuje w j臋zyku angielskim informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych filmach instrukta偶owych
  • przekazuje w j臋zyku polskim informacje podane w j臋zyku angielskim
  • przekazuje w j臋zyku angielskim informacje podane w j臋zyku polskim lub angielskim
  • przedstawia publicznie w j臋zyku angielskim wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
   6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku angielskim, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
  • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
  • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
  • korzysta z tekst贸w w j臋zyku angielskim, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
  • upraszcza (je偶eli jest to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

  AUD.07.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.07.)

   1. przeciwdzia艂a nara偶eniu na czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
  • wymienia czynniki szkodliwe dzia艂aj膮ce na organizm cz艂owieka na stanowisku pracy (np. ha艂as, promieniowanie elektromagnetyczne)
  • opisuje skutki oddzia艂ywania na organizm cz艂owieka czynnik贸w szkodliwych
  • opisuje wynikaj膮ce z norm i przepis贸w prawa dopuszczalne poziomy nara偶enia na czynniki szkodliwe zwi膮zane z prac膮 na stanowisku
  • opisuje sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom wyst臋puj膮cym na stanowisku pracy
   2. stosuje zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska zwi膮zane z realizacj膮 nag艂o艣nienia
  • obja艣nia zasady bezpiecze艅stwa stosowane na stanowisku pracy (np. kolejno艣膰 uruchamiania urz膮dze艅, korzystanie z urz膮dze艅 elektrycznych)
  • obja艣nia zasady dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska stosowane podczas wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z r