LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B13

Wykonywanie rob贸t regulacyjnych i hydrotechnicznych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 13

Wykonywanie rob贸t regulacyjnych i hydrotechnicznych 1. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
Kwalifikacje w zawodzie B.13 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, planami sytuacyjnymi, katalogami oraz instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅;
2) wykonuje podstawowe pomiary sytuacyjne zwi膮zane z wykonaniem okre艣lonych rob贸t regulacyjnych;
3) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania okre艣lonych rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych;
4) oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody;
5) wykonuje roboty ziemne i pog艂臋biarskie zwi膮zane z regulacj膮 ciek贸w naturalnych;
6) pozyskuje materia艂y naturalne przeznaczone do regulacji ciek贸w wodnych;
7) wykonuje wyroby przeznaczone do umacniania koryt ciek贸w i skarp;
8) wykonuje roboty zwi膮zane z umacnianiem brzeg贸w rzek i potok贸w g贸rskich;

9) wykonuje roboty zwi膮zane z biologiczn膮 zabudow膮 ciek贸w naturalnych i kana艂贸w wodnych;
10) wykonuje roboty zwi膮zane z zabezpieczeniem urz膮dze艅 regulacyjnych;
11) wykonuje roboty zwi膮zane z utrzymaniem ciek贸w naturalnych w wymaganym stanie;
12) dokonuje bie偶膮cych przegl膮d贸w stanu technicznego umocnie艅 brzeg贸w i koryt ciek贸w naturalnych;
13) wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 uszkodzonych element贸w umocnie艅 skarp;
14) przestrzega warunk贸w technicznych wykonania i odbioru rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych.

2. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
Kwalifikacje w zawodzie B13 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 wodnych;
2) dobiera materia艂y, narz臋dzia, urz膮dzenia i sprz臋t do wykonywania okre艣lonych rob贸t hydrotechnicznych;
3) wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 wa艂贸w przeciwpowodziowych;
4) zabezpiecza teren rob贸t w czasie zagro偶enia powodziowego;
5) wykonuje roboty odwodnieniowe;
6) wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 budowli pi臋trz膮cych;
7) montuje zamkni臋cia wodne;
8) obs艂uguje pompownie wodne;
9) wykonuje roboty zwi膮zane z zabezpieczaniem urz膮dze艅 wodnych przed filtracj膮;
10) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, 艣lusarskie, kowalskie i ciesielskie zwi膮zane z wykonywaniem rob贸t hydrotechnicznych;
11) dokonuje bie偶膮cych przegl膮d贸w stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych;
12) wykonuje roboty zwi膮zane z konserwacj膮 oraz remontami urz膮dze艅 wodnych;
13) rozpoznaje uszkodzenia urz膮dze艅 wodnych;
14) wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 uszkodze艅 urz膮dze艅 wodnych;
15) wykonuje roboty zwi膮zane z usuwaniem przeszk贸d stwarzaj膮cych zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa;
16) post臋puje zgodnie z procedurami w przypadku wyst膮pienia zagro偶e艅 podczas budowy lub uszkodzenia urz膮dze艅 wodnych;
17) stosuje 艣rodki dora藕nej ochrony przeciwpowodziowej;
18) wykonuje roboty zwi膮zane z zabezpieczeniem terenu zagro偶onego powodzi膮;
19) wykonuje roboty zwi膮zane z usuwaniem szk贸d powodziowych;
20) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, 艣lusarskie, kowalskie i ciesielskie zwi膮zane z utrzymaniem urz膮dze艅 wodnych;
21) ocenia poprawno艣膰 wykonania rob贸t hydrotechnicznych;
22) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem urz膮dze艅 wodnych;
23) przestrzega warunk贸w technicznych wykonania i odbioru rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem urz膮dze艅 wodnych.