LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B27

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.27
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 27

1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie B.27 - Ucze艅:
1) okre艣la sposoby uzdatniania w贸d powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje procesy oczyszczania 艣ciek贸w i unieszkodliwiania osad贸w 艣ciekowych;
3) okre艣la warunki odprowadzania 艣ciek贸w;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
5) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
6) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych i sporz膮dza kosztorysy tych rob贸t;
7) organizuje prace zwi膮zane z budow膮 sieci oraz monta偶em instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
8) prowadzi dokumentacj臋 budowy sieci oraz monta偶u instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
9) przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
10) ocenia stan techniczny sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
11) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych i rozlicza materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t;
12) lokalizuje miejsca awarii sieci i instalacji wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych i okre艣la przyczyny ich powstawania;
13) organizuje prace zwi膮zane z remontem i modernizacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych.

2. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji
gazowych
Kwalifikacje w zawodzie B27 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad transportu i magazynowania paliw gazowych;
2) rozpoznaje urz膮dzenia stacji gazowych, nawanialni i t艂oczni gazu;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci i instalacji gazowych;
4) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych;
5) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych i sporz膮dza kosztorysy tych rob贸t;
6) organizuje prace zwi膮zane z budow膮 gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych;
7) prowadzi dokumentacj臋 budowy sieci gazowych oraz wykonania instalacji gazowych;
8) przestrzega zasad odbior贸w technicznych sieci i instalacji gazowych;
9) przestrzega zasad przekazywania sieci i instalacji gazowych odbiorcom do u偶ytku;
10) organizuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych;
11) ocenia stan techniczny sieci i instalacji gazowych;
12) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych oraz rozlicza materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t;
13) przewiduje zagro偶enia wynikaj膮ce z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego;
14) okre艣la przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych;
15) organizuje prace zwi膮zane z usuwaniem awarii i modernizacj膮 sieci i instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych
Kwalifikacje w zawodzie B 27 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci, w臋z艂贸w ciep艂owniczych i instalacji grzewczych;
2) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem sieci ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
3) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych i sporz膮dza kosztorysy tych rob贸t;
4) organizuje prace zwi膮zane z budow膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
5) przeprowadza odbiory techniczne sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
6) organizuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sieci, w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
7) przestrzega zasad przekazywania sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych odbiorcom do u偶ytku;
8) ocenia stan techniczny sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
9) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych i rozlicza materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t;
10) lokalizuje miejsca awarii sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych i okre艣la przyczyny ich powstawania;
11) organizuje prace zwi膮zane z remontem i modernizacj膮 sieci, w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych.

4. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie B27 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
2) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
3) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em oraz eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych i sporz膮dza kosztorys tych rob贸t;

4) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
5) przeprowadza odbiory techniczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
7) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 wentylacyjnych i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych;
8) przeprowadza kontrol臋 stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
9) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em oraz eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz rozlicza materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t;
10) lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz okre艣la przyczyny ich powstawania;
11) organizuje prace zwi膮zane z remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
12) prowadzi dokumentacj臋 eksploatacji instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.