LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.12

Wykonywanie rob贸t zbrojarskich i betoniarskich- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 12

1. Przygotowywanie stali zbrojeniowej oraz monta偶 siatek i szkielet贸w zbrojeniowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.12 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje pr臋t贸w zbrojeniowych oraz okre艣la ich zastosowanie;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi przygotowywania pr臋t贸w zbrojeniowych do monta偶u oraz ich monta偶u w siatki i szkielety;
3) okre艣la ilo艣膰 rob贸t zwi膮zanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do monta偶u, jej monta偶em w siatki i szkielety oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) okre艣la zasady magazynowania i transportu stali zbrojeniowej;
5) dobiera stal zbrojeniow膮, materia艂y pomocnicze, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zbrojarskich;
6) dobiera sposoby prostowania, ci臋cia i gi臋cia pr臋t贸w zbrojeniowych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z czyszczeniem i prostowaniem pr臋t贸w zbrojeniowych;
8) wykonuje ci臋cie i gi臋cie pr臋t贸w zbrojeniowych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z 艂膮czeniem pr臋t贸w zbrojeniowych w siatki i szkielety;
10) kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t zbrojarskich zwi膮zanych z przygotowywaniem i
monta偶em zbrojenia;
11) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej i monta偶em pr臋t贸w zbrojeniowych oraz sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

2. Transport, uk艂adanie oraz monta偶 zbrojenia w deskowaniach i formach
Kwalifikacje w zawodzie BD12 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi
uk艂adania oraz monta偶u zbrojenia w deskowaniach i formach;
2) dobiera 艣rodki transportu pr臋t贸w zbrojeniowych, siatek i szkielet贸w zbrojeniowych;
3) okre艣la ilo艣膰 rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem oraz monta偶em zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera materia艂y do monta偶u zbrojenia w deskowaniach i formach;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u zbrojenia w deskowaniach i formach;
6) uk艂ada pr臋ty, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
7) wykonuje po艂膮czenia pr臋t贸w zbrojeniowych, siatek i szkielet贸w w deskowaniach i formach;
8) kontroluje jako艣膰 uk艂adania i monta偶u zbrojenia w deskowaniach i formach;
9) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem i monta偶em zbrojenia w deskowaniach oraz sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

3. Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw
Kwalifikacje w zawodzie BD 12 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania mieszanek betonowych;
2) okre艣la ilo艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem mieszanek betonowych oraz
kalkuluje koszty ich wykonania;
3) okre艣la zasady magazynowania sk艂adnik贸w mieszanek betonowych i zapraw;
4) dobiera sk艂adniki zaczyn贸w, zapraw i mieszanek betonowych;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania mieszanek betonowych;
6) dobiera 艣rodki transportu mieszanek betonowych;
7) przestrzega zasad przygotowywania oraz transportu mieszanek betonowych i zapraw;
8) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z receptur膮;
9) sporz膮dza zaczyny i zaprawy do wykonywania element贸w drobnowymiarowych;
10) kontroluje jako艣膰 wykonywania zaczyn贸w, zapraw i mieszanek betonowych;
11) sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z wykonywaniem mieszanek betonowych.

4. Uk艂adanie i zag臋szczanie mieszanki betonowej oraz piel臋gnacja 艣wie偶ego betonu
Kwalifikacje w zawodzie BD12 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi uk艂adania i zag臋szczania mieszanki betonowej oraz piel臋gnacji 艣wie偶ego betonu;
2) okre艣la ilo艣膰 rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem oraz zag臋szczaniem mieszanek betonowych i piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
3) rozr贸偶nia rodzaje deskowa艅 i form stosowanych do uk艂adania mieszanki betonowej;
4) dobiera sposoby uk艂adania i zag臋szczania mieszanki betonowej;
5) okre艣la metody przyspieszania dojrzewania 艣wie偶ego betonu;
6) dobiera sposoby piel臋gnacji 艣wie偶ego betonu;
7) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem i zag臋szczaniem mieszanki betonowej oraz piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu;
8) przygotowuje deskowania i formy do uk艂adania mieszanki betonowej;
9) uk艂ada mieszank臋 betonow膮 w formach i deskowaniach;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zag臋szczaniem mieszanki betonowej;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu;
12) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z demonta偶em deskowa艅 i form;
14) okre艣la sposoby naprawy typowych element贸w betonowych i 偶elbetowych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, norm
oraz instrukcji;
15) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do naprawy typowych element贸w betonowych i 偶elbetowych;
16) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 typowych element贸w betonowych i
偶elbetowych;
17) kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t betoniarskich;
18) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z uk艂adaniem i zag臋szczaniem mieszanki betonowej oraz piel臋gnacj膮 艣wie偶ego betonu, a tak偶e sporz膮dza ich rozliczenie.