LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.18

Eksploatacja urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.18
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 18

1. Monitorowanie i nadz贸r system贸w energetyki odnawialnej
Kwalifikacje w zawodzie BD.18 - Ucze艅:
1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
2) przestrzega zasad dzia艂ania uk艂ad贸w automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych system贸w;
3) okre艣la parametry pracy urz膮dze艅 energetyki odnawialnej;
4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urz膮dze艅 energetyki odnawialnej;
5) rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu system贸w energetyki odnawialnej;
6) ocenia stan techniczny system贸w energetyki odnawialnej;
7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesy艂ania i wykorzystywania energii;
8) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy system贸w energetyki odnawialnej;
9) sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej.

2. Konserwacja oraz naprawa urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
Kwalifikacje w zawodzie BD18 - Ucze艅:
1) okre艣la wymagania dotycz膮ce eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej;
2) okre艣la warunki konserwacji i naprawy urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej;
3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej;
4) uruchamia urz膮dzenia i systemy energetyki odnawialnej;
5) wykonuje okresowe przegl膮dy urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej;
6) okre艣la przyczyny i sposoby usuwania nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej;
7) wykonuje pomiary efektywno艣ci system贸w energetyki odnawialnej;
8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotycz膮cych urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej;
9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urz膮dze艅 i system贸w energetyki
odnawialnej;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 urz膮dze艅 i system贸w
energetyki odnawialnej.