LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.11

Eksploatacja urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 11

ELE.11.2 - Podstawy energetyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.11)

  1. charakteryzuje uk艂ady elektryczne
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektryczne
 • okre艣la elementy podstawowych uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektrycznych przedstawionych na schematach
  2. charakteryzuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem i napi臋ciem elektrycznym
 • omawia poj臋cia: pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, rezystancja, pojemno艣膰 oraz indukcyjno艣膰 zast臋pcza element贸w
 • okre艣la parametry elektryczne w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego
 • opisuje warto艣ci parametr贸w przebieg贸w elektrycznych
 • okre艣la parametry elektryczne w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych jednofazowego pr膮du sinusoidalnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry elektryczne w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych tr贸jfazowego pr膮du sinusoidalnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.11 - wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • okre艣la metody pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • dobiera metody do pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • wyznacza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji bada艅 element贸w, uk艂ad贸w i obwod贸w elektrycznych
  4. charakteryzuje 藕r贸d艂a energii odnawialnej i nieodnawialnej
 • klasyfikuje 藕r贸d艂a energii odnawialnej i nieodnawialnej
 • okre艣la stan zasob贸w i 藕r贸de艂 energii
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a energii odnawialnej
 • okre艣la zasoby energii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz mo偶liwo艣ci ich wykorzystania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la stan zasob贸w 藕r贸de艂 energii nieodnawialnej
 • okre艣la dost臋pno艣膰 藕r贸de艂 energii odnawialnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii mechanicznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii cieplnej
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 wytw贸rczych w systemach energetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii mechanicznej
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej
  6. charakteryzuje systemy i obiekty energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia obiekty energetyki zawodowej produkuj膮ce energi臋 ze 藕r贸de艂 nieodnawialnych
 • rozr贸偶nia obiekty energetyki zawodowej produkuj膮ce energi臋 ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • klasyfikuje systemy energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia systemy energetyki odnawialnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la mo偶liwo艣ci wykorzystania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej w praktycznych zastosowaniach
  7. stosuje prawa z zakresu mechaniki p艂yn贸w oraz przemian energetycznych
 • rozr贸偶nia przemiany energetyczne
 • stosuje prawa dotycz膮ce przemian energetycznych
 • stosuje twierdzenia mechaniki p艂yn贸w
  8. wykonuje obliczenia parametr贸w charakteryzuj膮cych przep艂yw cieczy i gaz贸w
 • rozr贸偶nia wielko艣ci opisuj膮ce przep艂yw cieczy i gaz贸w w instalacjach rurowych
 • okre艣la parametry charakteryzuj膮ce przep艂yw laminarny i turbulentny
 • oblicza parametry przep艂ywu cieczy i gaz贸w w instalacjach rurowych
 • wykonuje obliczenia strat ci艣nienia podczas przep艂ywu cieczy lub gazu w instalacjach rurowych
  9. charakteryzuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋
 • wymienia przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • omawia przepisy prawa budowlanego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋 nieodnawialn膮
 • omawia przepisy prawa budowlanego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋 odnawialn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia przepisy prawa energetycznego dotycz膮ce wytwarzania, dystrybuowania, energii oraz urz膮dze艅, instalacji i sieci energetycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce ze stosowania energii pochodz膮cej ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji kolektor贸w s艂onecznych do przygotowania ciep艂ej wody u偶ytkowej i centralnego ogrzewania
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji pomp ciep艂a do ogrzewania budynk贸w
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji biogazowni rolniczych i przemys艂owych
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji fotowoltaicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji elektrowni wiatrowej i elektrowni wodnej
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji kot艂贸w na biomas臋
  11. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole element贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
 • odczytuje rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy, schematyczny, wykonawczy
 • sporz膮dza szkice i rysunki instalacji elektrycznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • sporz膮dza schematy monta偶owe urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych
 • drukuje rysunki techniczne wykonane w programach komputerowych
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.11.3 - Monitorowanie system贸w energetyki odnawialnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE11)

  1. przeprowadza pomiary urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia parametry przep艂ywu cieczy i gaz贸w
 • wykonuje pomiary parametr贸w przep艂ywu cieczy i gaz贸w
 • interpretuje wskazania aparatury kontrolno- pomiarowej przep艂ywu cieczy i gaz贸w
 • rozr贸偶nia parametry elektryczne urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary parametr贸w elektrycznych urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • interpretuje wyniki pomiar贸w parametr贸w elektrycznych urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza dokumentacj臋 z wykonanych pomiar贸w
  2. dokonuje regulacji uk艂ad贸w automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej
 • okre艣la funkcj臋 element贸w i urz膮dze艅 automatyki
 • opisuje dzia艂anie uk艂ad贸w sterowania i regulacji
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania element贸w i urz膮dze艅 automatyki
 • rozpoznaje parametry element贸w i uk艂ad贸w elektronicznego sterowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustawia parametry element贸w i uk艂ad贸w elektronicznego sterowania systemami energetyki odnawialnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE11 - kontroluje dzia艂anie element贸w uk艂ad贸w regulacji i sterowania
 • odczytuje nastawy uk艂ad贸w regulacji i sterowania
 • interpretuje nastawy uk艂ad贸w regulacji i sterowania
 • okre艣la wp艂yw nastaw uk艂ad贸w regulacji i sterowania na systemy energetyki odnawialnej
  4. kontroluje stan techniczny system贸w do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej
 • okre艣la stan techniczny element贸w instalacji energii odnawialnej cieplnej
 • okre艣la stan techniczny element贸w instalacji energii odnawialnej elektrycznej
 • ocenia stan techniczny system贸w
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu system贸w energetyki odnawialnej cieplnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu system贸w energetyki odnawialnej elektrycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania i przesy艂ania energii
 • okre艣la straty powstaj膮ce podczas przesy艂ania energii
 • okre艣la straty powstaj膮ce podczas magazynowania energii
 • opisuje sposoby zmniejszania strat powstaj膮cych podczas wytwarzania energii
 • stosuje rozwi膮zania dotycz膮ce zmniejszania strat powstaj膮cych podczas wytwarzania energii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje rozwi膮zania dotycz膮ce zmniejszania strat powstaj膮cych podczas magazynowania energii
 • stosuje rozwi膮zania dotycz膮ce zmniejszania strat powstaj膮cych podczas przesy艂ania energii

ELE.11.4 - Eksploatacja urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.11)

  1. charakteryzuje wymagania dotycz膮ce eksploatacji system贸w energetyki odnawialnej
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami eksploatacji urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
  2. przeprowadza przegl膮dy urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • wykonuje przegl膮dy okresowe urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej cieplnej
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej elektrycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej cieplnej
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w urz膮dze艅 system贸w energetyki odnawialnej elektrycznej
 • wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej elektrycznej
 • sporz膮dza protok贸艂 z wykonanych przegl膮d贸w urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.11 - wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i demonta偶em instalacji system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la zakres prac zwi膮zanych z konserwacj膮 urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i demonta偶em instalacji wodnych, gazowych i grzewczych
 • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i demonta偶em instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 instalacji kolektor贸w s艂onecznych, fotowoltaicznych, pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 instalacji kot艂贸w na biomas臋
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 instalacji energetyki wiatrowej i wodnej
  4. usuwa przyczyny nieprawid艂owego funkcjonowania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • klasyfikuje nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu urz膮dze艅 energetycznych
 • okre艣la przyczyny nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu urz膮dze艅 energetycznych
 • okre艣la sposoby usuwania nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • okre艣la zakres prac zwi膮zanych z napraw膮 urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje regulacji parametr贸w urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • wymienia uszkodzone elementy system贸w energetyki odnawialnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza inwentaryzacj臋 urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la stan faktyczny zasob贸w system贸w energetyki odnawialnej
 • wykonuje szkice inwentaryzacyjne instalacji system贸w energetyki odnawialnej
  6. stosuje procedury rozpatrywania reklamacji dotycz膮cych dzia艂ania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la zasady rozpatrywania reklamacji dotycz膮cych dzia艂ania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza dokumentacj臋 reklamacji dotycz膮cych dzia艂ania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej

ELE.11.5 - Okre艣lanie oddzia艂ywania energetyki odnawialnej na 艣rodowisko (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE11)

  1. stosuje normy i przepisy prawa dotycz膮ce ochrony i kszta艂towania 艣rodowiska
 • pos艂uguje si臋 normami i przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony i kszta艂towania 艣rodowiska
 • stosuje zasady ochrony i kszta艂towania 艣rodowiska zwi膮zane wykorzystaniem energetyki odnawialnej
 • pos艂uguje si臋 normami i przepisami prawa dotycz膮cymi gospodarowania odpadami
 • stosuje zasady gospodarowania odpadami powsta艂ymi podczas wykorzystania energetyki odnawialnej
  2. prowadzi racjonaln膮 gospodark臋 odpadami powstaj膮cymi przy monta偶u i eksploatacji urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce racjonalnej gospodarki odpadami powstaj膮cymi przy monta偶u i eksploatacji urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • stosuje racjonaln膮 gospodark臋 odpadami powstaj膮cymi przy monta偶u urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • stosuje racjonaln膮 gospodark臋 odpadami powstaj膮cymi przy eksploatacji urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE11 - charakteryzuje wp艂yw materia艂贸w i urz膮dze艅 stosowanych w energetyce odnawialnej na 艣rodowisko
 • okre艣la wp艂yw materia艂贸w i urz膮dze艅 stosowanych w energetyce odnawialnej na gleb臋
 • okre艣la wp艂yw materia艂贸w i urz膮dze艅 stosowanych w energetyce odnawialnej na 艣rodowisko wodne
 • okre艣la wp艂yw materia艂贸w i urz膮dze艅 stosowanych w energetyce odnawialnej na 艣rodowisko powietrzne
  4. ocenia zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku spowodowane oddzia艂ywaniem urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • okre艣la zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku spowodowane oddzia艂ywaniem energii s艂onecznej
 • okre艣la zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku spowodowane oddzia艂ywaniem energii wiatru
 • okre艣la zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku spowodowane oddzia艂ywaniem energii wody

ELE.11.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE 11)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych , formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE 11 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu