LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD2

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 2

1. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.02 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych stosowanych w izolacjach przemysłowych;
2) rozróżnia płaszcze ochronne;
3) posługuje się narzędziami i maszynami oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, używanymi do wykonywania płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych
i nośnych izolacji przemysłowych;
4) wykonuje z blachy elementy płaszczy ochronnych;
5) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne izolacji przemysłowych;
6) wykonuje konstrukcje wsporcze i nośne izolacji przemysłowych;
7) ocenia jakość wykonywanych robót;
8) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z wykonywaniem płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
9) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z wykonywaniem płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych.

2. Naprawa płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
Kwalifikacje w zawodzie BD2 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną związaną z naprawą płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
2) określa rodzaj i wielkość uszkodzeń płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
3) posługuje się narzędziami i sprzętem do naprawy płaszczy ochronnych oraz
konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
4) naprawia płaszcze ochronne z blachy oraz konstrukcje wsporcze i nośne izolacji przemysłowych;
5) wykonuje rekonstrukcję płaszczy ochronnych;
6) zabezpiecza naprawiane elementy płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych przed uszkodzeniem oraz wpływem czynników
atmosferycznych;
7) ocenia jakość wykonywanych robót;
8) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z naprawą płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
9) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z naprawą płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych.