LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.22

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci oraz instalacjisanitarnychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.22
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 22

1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci oraz
instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.22 - Ucze艅:
1) okre艣la sposoby ujmowania i uzdatniania w贸d powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje procesy oczyszczania 艣ciek贸w i unieszkodliwiania osad贸w 艣ciekowych;
3) okre艣la warunki odprowadzania 艣ciek贸w;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
5) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem sieci oraz instalacji
wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
6) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych, a tak偶e sporz膮dza kosztorysy tych
rob贸t;
7) organizuje prace zwi膮zane z budow膮, monta偶em, remontem i modernizacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
8) opracowuje dokumentacj臋 budowy sieci oraz monta偶u instalacji wodoci膮gowych i
kanalizacyjnych dotycz膮c膮 wykonywanych rob贸t;
9) kontroluje i diagnozuje stan techniczny sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych;
10) lokalizuje miejsca awarii sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych oraz okre艣la przyczyny ich powstawania.

2. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD22 - Ucze艅:
1) okre艣la warunki techniczne eksploatacji odbiornik贸w gazu;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci i instalacji gazowych;
3) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem gazoci膮g贸w, przy艂膮czy i instalacji gazowych;
4) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci,
przy艂膮czy i instalacji gazowych oraz sporz膮dza kosztorysy tych rob贸t;
5) organizuje prace zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 sieci gazowych, przy艂膮czy i instalacji gazowych;
6) prowadzi dokumentacj臋 budowy sieci gazowych, przy艂膮czy oraz monta偶u instalacji
gazowych dotycz膮c膮 wykonywanych rob贸t;
7) przestrzega zasad odbior贸w technicznych sieci, przy艂膮czy i instalacji gazowych;
8) przestrzega zasad przekazywania sieci, przy艂膮czy i instalacji gazowych odbiorcom do u偶ytkowania;
9) przewiduje zagro偶enia wynikaj膮ce z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego.

3. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych
Kwalifikacje w zawodzie BD 22 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje 藕r贸de艂 ciep艂a oraz energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
2) okre艣la warunki techniczne budowy sieci, przy艂膮czy i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
3) okre艣la warunki techniczne eksploatacji kot艂owni;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci, przy艂膮czy, w臋z艂贸w ciep艂owniczych i instalacji grzewczych;
5) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem sieci ciep艂owniczych, przy艂膮czy
oraz instalacji grzewczych;
6) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci, przy艂膮czy i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych, a tak偶e sporz膮dza
kosztorysy tych rob贸t;
7) organizuje prace zwi膮zane z budow膮, eksploatacj膮 i modernizacj膮 sieci, przy艂膮czy, kot艂owni, w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych;
8) kontroluje stan techniczny sieci, przy艂膮czy i w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji
grzewczych;
9) lokalizuje miejsca awarii w sieciach, przy艂膮czach, kot艂owniach i w臋z艂ach ciep艂owniczych oraz instalacjach grzewczych oraz okre艣la przyczyny ich powstawania.

4. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD22 - Ucze艅:
1) okre艣la parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;
2) okre艣la sposoby wentylacji obiekt贸w budowlanych, pomieszcze艅 i stanowisk roboczych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych;
4) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
5) dobiera uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
6) wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em oraz eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sporz膮dza kosztorysy tych rob贸t;
7) okre艣la warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
8) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
9) przeprowadza kontrol臋 stanu technicznego instalacji oraz urz膮dze艅 wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
10) lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz okre艣la przyczyny ich powstawania.