LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.23

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem dr贸g kolejowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.23
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 23

1. Organizowanie i koordynacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g kolejowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.23 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dr贸g kolejowych, normami oraz przepisami prawa dotycz膮cymi budowy dr贸g kolejowych;
2) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g kolejowych;
3) wykonuje polowe badania grunt贸w;
4) stosuje metody wykonywania podtorza i nawierzchni kolejowej;
5) rozr贸偶nia materia艂y stosowane do budowy podtorza, system贸w odwadniaj膮cych i nawierzchni kolejowej;
6) dobiera maszyny i urz膮dzenia do budowy podtorza i nawierzchni kolejowej w
okre艣lonej technologii;
7) organizuje roboty zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy;
8) organizuje transport i magazynowanie materia艂贸w przeznaczonych do budowy dr贸g kolejowych;
9) organizuje roboty zwi膮zane z budow膮 podtorza, urz膮dze艅 odwadniaj膮cych i
nawierzchni kolejowej;
10) okre艣la sposoby zabezpieczenia wykop贸w, przekop贸w i nasyp贸w;
11) stosuje zasady wykonywania kontrolnych pomiar贸w sytuacyjno-wysoko艣ciowych zwi膮zanych z prowadzonymi robotami;
12) sporz膮dza dokumentacj臋 pomiarow膮;
13) prowadzi kontrol臋 jako艣ci wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g kolejowych;
14) sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g kolejowych oraz rozlicza zu偶yte
materia艂y.

2. Kontrola stanu dr贸g kolejowych
Kwalifikacje w zawodzie BD23 - Ucze艅:
1) stosuje zasady dozorowania stanu nawierzchni kolejowej i podtorza podczas obchodu linii kolejowej;
2) dokumentuje usterki rozpoznane podczas obchodu linii kolejowej;
3) kontroluje stan nawierzchni, podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych;
4) dobiera przyrz膮dy do wykonywania bezpo艣rednich pomiar贸w element贸w dr贸g kolejowych;
5) stosuje zasady wykonywania pomiar贸w bezpo艣rednich element贸w dr贸g kolejowych
oraz sporz膮dzania szkic贸w;
6) stosuje zasady przeprowadzania ogl臋dzin oraz bada艅 technicznych rozjazd贸w;
7) okre艣la zasady pomiaru pe艂zania tok贸w szynowych w torze;
8) stosuje zasady prowadzenia dokumentacji toru bezstykowego;
9) okre艣la zasady prowadzenia bada艅 defektoskopowych szyn;
10) rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urz膮dze艅 odwadniaj膮cych;
11) sprawdza warunki utrzymania widoczno艣ci w tr贸jk膮tach widzialno艣ci na przejazdach kolejowo-drogowych i przej艣ciach dla pieszych;
12) podejmuje dzia艂ania w przypadku zagro偶enia bezpiecze艅stwa ruchu kolejowego;
13) stosuje zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej tor贸w, rozjazd贸w i podtorza.

3. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g kolejowych w wymaganym
stanie technicznym
Kwalifikacje w zawodzie BD 23 - Ucze艅:
1) rozpoznaje technologie wykonania dr贸g kolejowych;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 stanu nawierzchni kolejowej i prowadzonych rob贸t naprawczych;
3) okre艣la rodzaj i zakres napraw nawierzchni kolejowej;
4) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do naprawy dr贸g kolejowych;
5) organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem napraw dr贸g kolejowych;
6) organizuje prace pomocnicze zwi膮zane z utrzymaniem podtorza oraz urz膮dze艅 odwadniaj膮cych;
7) okre艣la warunki dojazdu pracownik贸w oraz transportu materia艂贸w, sprz臋tu i narz臋dzi na miejsce prowadzonych rob贸t;
8) organizuje roboty na czynnych torach oraz w ich bezpo艣rednim s膮siedztwie;
9) stosuje zasady wykonywania pomiar贸w sytuacyjno-wysoko艣ciowych zwi膮zane z prowadzonymi robotami w torach;
10) kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
11) przestrzega procedur dotycz膮cych wst臋pnego odbioru rob贸t;
12) okre艣la zasady sporz膮dzania dokumentacji powykonawczej rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
13) okre艣la zasady racjonalnej gospodarki materia艂ami stosowanymi do budowy dr贸g kolejowych;
14) organizuje prace zwi膮zane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w warunkach zimowych;
15) dobiera sposoby zabezpieczenia i osygnalizowania miejsc prowadzenia rob贸t
zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g kolejowych w wymaganym stanie technicznym.