LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD27

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.27OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 27

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
Kwalifikacje w zawodzie BD.27 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje tynków;
2) ocenia stan zachowania tynków na podstawie dokumentacji technicznej;
3) dobiera technologię renowacji tynków;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji tynków;
5) określa stopień zanieczyszczeń tynków;
6) wykonuje oczyszczanie tynków;
7) dobiera i przygotowuje podłoża pod tynki;
8) wykonuje uzupełnienia ubytków tynku;
9) wykonuje tynki;
10) dokonuje impregnacji tynków.

2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
Kwalifikacje w zawodzie BD27 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje powłok malarskich;
2) ocenia stan zachowania powłok malarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
3) dobiera technologię renowacji powłok malarskich;
4) dobiera rodzaje farb i materiałów pomocniczych do renowacji powłok malarskich;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji powłok malarskich;
6) określa stopień zanieczyszczeń powłok malarskich;
7) wykonuje oczyszczanie powierzchni powłok malarskich;
8) przygotowuje podłoża do renowacji powłok malarskich;
9) przygotowuje farby i materiały pomocnicze do wykonania renowacji powłok malarskich;
10) wykonuje renowację i impregnację powłok malarskich.

3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 27 - Uczeń:
1) ocenia stan zachowania murów nieotynkowanych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) dobiera technologię renowacji murów nieotynkowanych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac renowatorskich;
4) określa stopień zanieczyszczeń murów nieotynkowanych;
5) oczyszcza powierzchnię murów nieotynkowanych;
6) dobiera sposób wiązania cegieł i kamieni;
7) wykonuje renowację murów nieotynkowanych;
8) wykonuje wzmocnienia murów nieotynkowanych;
9) uzupełnia ubytki murów nieotynkowanych;
10) wykonuje spoinowanie i impregnację murów nieotynkowanych.

4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych
Kwalifikacje w zawodzie BD27 - Uczeń:
1) ocenia stan zachowania okładzin ceramicznych i kamiennych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) dobiera technologię renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
4) określa stopień zanieczyszczeń okładzin ceramicznych i kamiennych;
5) wykonuje oczyszczanie okładzin ceramicznych i kamiennych;
6) przygotowuje podłoże do renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
7) dokonuje renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
8) uzupełnia ubytki okładzin ceramicznych i kamiennych;
9) wykonuje spoinowanie i impregnację okładzin ceramicznych i kamiennych.