LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.04

Wykonywanie rob贸t monta偶owych, ok艂adzinowych i wyko艅czeniowych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 4

1. Monta偶 system贸w suchej zabudowy
Kwalifikacje w zawodzie BD.04 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje system贸w suchej zabudowy wn臋trz;
2) rozr贸偶nia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz okre艣la sposoby ich wykonywania;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi
monta偶u system贸w suchej zabudowy;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em system贸w suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
5) dobiera i przygotowuje materia艂y do monta偶u 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
6) dobiera narz臋dzia oraz sprz臋t do monta偶u system贸w suchej zabudowy;
7) wyznacza miejsca monta偶u element贸w suchej zabudowy;
8) dobiera techniki monta偶u element贸w suchej zabudowy;
9) przygotowuje pod艂o偶a do monta偶u element贸w suchej zabudowy;
10) wykonuje 艣ciany dzia艂owe, ok艂adziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
11) wykonuje izolacje 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz obudowy konstrukcji w
systemach suchej zabudowy;
12) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 艣cian dzia艂owych, sufit贸w oraz innych konstrukcji wykonanych w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
13) wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 uszkodzonych element贸w wykonanych w systemach suchej zabudowy;
14) kontroluje jako艣膰 rob贸t wykonanych w systemie suchej zabudowy;
15) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em system贸w suchej zabudowy oraz sporz膮dza rozliczenie tych rob贸t.

2. Wykonywanie rob贸t malarskich
Kwalifikacje w zawodzie BD4 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje materia艂贸w malarskich, okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
2) rozr贸偶nia rodzaje pod艂o偶y oraz okre艣la sposoby ich przygotowywania pod r贸偶nego rodzaju pow艂oki malarskie;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi
wykonania rob贸t malarskich;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materia艂y do wykonywania pow艂ok malarskich w okre艣lonej technologii;
6) dobiera techniki wykonywania rob贸t malarskich;
7) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t malarskich;
8) przygotowuje pod艂o偶a wykonane z r贸偶nych materia艂贸w do nak艂adania pow艂ok malarskich;
9) wykonuje pow艂oki malarskie;
10) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 pow艂ok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
11) wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 i renowacj膮 pow艂ok malarskich;
12) kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t malarskich;
13) wykonuje obmiar rob贸t malarskich i sporz膮dza ich rozliczenie.

3. Wykonywanie rob贸t tapeciarskich
Kwalifikacje w zawodzie BD 04 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje tapet, okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
2) rozr贸偶nia rodzaje pod艂o偶y pod tapety i okre艣la sposoby ich przygotowywania;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t tapeciarskich;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materia艂y do wykonywania rob贸t tapeciarskich;
6) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t tapeciarskich;
7) przygotowuje pod艂o偶e do wykonywania rob贸t tapeciarskich;
8) wykonuje roboty tapeciarskie;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 tapet i okre艣la sposoby ich naprawy;
10) wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 i renowacj膮 tapet;
11) kontroluje jako艣膰 rob贸t tapeciarskich;
12) wykonuje obmiar rob贸t tapeciarskich i sporz膮dza ich rozliczenie.

4. Wykonywanie rob贸t posadzkarskich
Kwalifikacje w zawodzie BD04 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje materia艂贸w posadzkarskich, okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
2) okre艣la sposoby przygotowywania pod艂o偶y pod r贸偶nego rodzaju posadzki;
3) rozr贸偶nia rodzaje izolacji pod艂ogowych i okre艣la sposoby ich wykonywania;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi
wykonywania rob贸t posadzkarskich;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) dobiera i przygotowuje materia艂y do wykonywania rob贸t posadzkarskich;
7) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t posadzkarskich;
8) przygotowuje pod艂o偶a do wykonywania posadzek z r贸偶nych materia艂贸w;
9) wykonuje warstwy izolacyjne pod艂贸g;
10) wykonuje posadzki z r贸偶nych materia艂贸w;
11) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
12) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 posadzek;
13) kontroluje jako艣膰 rob贸t posadzkarskich;
14) wykonuje obmiar rob贸t posadzkarskich i sporz膮dza ich rozliczenie.

5. Wykonywanie rob贸t ok艂adzinowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.4 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje ok艂adzin, okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie;
2) rozr贸偶nia rodzaje pod艂o偶y oraz okre艣la sposoby ich przygotowywania pod ok艂adziny;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi
wykonywania rob贸t ok艂adzinowych;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t ok艂adzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materia艂y do wykonywania rob贸t ok艂adzinowych;
6) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t ok艂adzinowych;
7) przygotowuje pod艂o偶e do wykonywania ok艂adzin;
8) wykonuje ok艂adziny z r贸偶nych materia艂贸w;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 ok艂adzin i okre艣la sposoby ich naprawy;
10) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 ok艂adzin wykonanych z r贸偶nych materia艂贸w;
11) kontroluje jako艣膰 rob贸t ok艂adzinowych;
12) wykonuje obmiar rob贸t ok艂adzinowych i sporz膮dza ich rozliczenie.