LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD8

Wykonywanie robót dekarskich

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI BD.8(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 8

1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.08 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów;
2) rozróżnia rodzaje pokryć dachowych;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć
dachowych;
4) sporządza rysunki połaci dachowych i elementów pokryć dachowych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz kalkuluje koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;
6) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć
dachowych;
7) wykonuje izolacje pokryć dachowych;
8) wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe;
9) wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach;
10) montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
11) wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych;
12) ocenia jakość wykonania pokryć dachowych;
13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych
Kwalifikacje w zawodzie BD8 - Uczeń:
1) rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
3) sporządza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci dachowych;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki
obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
6) wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich;
7) montuje elementy odwodnień połaci dachowych;
8) wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
9) ocenia jakość wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.