LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.10

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em stolarki budowlanej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.10):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.10


Kwalifikacje podobne do BUD.10  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 10

  BUD.10.2 - Podstawy budownictwa w monta偶u stolarki budowlanej (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.10)

   1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
  • rozr贸偶nia rodzaje obiekt贸w budowlanych
  • rozpoznaje elementy obiekt贸w budowlanych
  • rozpoznaje elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne obiekt贸w budowlanych
   2. charakteryzuje stolark臋 budowlan膮 w budynku
  • rozr贸偶nia rodzaje stolarki budowlanej
  • rozpoznaje rodzaje stolarki budowlanej
  • rozpoznaje rodzaje okien, drzwi balkonowych, okien dachowych, w艂az贸w stropowych, bram, drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych, systemy os艂on okiennych i drzwiowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.10 - charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
  • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
  • rozr贸偶nia konstrukcje obiekt贸w budowlanych
  • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
   4. charakteryzuje materia艂y i wyroby budowlane zwi膮zane z monta偶em i napraw膮 stolarki budowlanej
  • klasyfikuje materia艂y i wyroby budowlane ze wzgl臋du na zastosowanie
  • rozpoznaje materia艂y i wyroby budowlane zwi膮zane z monta偶em i napraw膮 stolarki budowlanej
  • wymienia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych zwi膮zanych z monta偶em i napraw膮 stolarki budowlanej
  • okre艣la zastosowanie wyrob贸w budowlanych stosowanych przy monta偶u i naprawie stolarki budowlanej
   5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
  • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
  • okre艣la funkcje instalacji budowlanych
  • rozr贸偶nia elementy instalacji budowlanych
  • charakteryzuje elementy instalacji budowlanych
   6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe zwi膮zane z monta偶em stolarki budowlanej
  • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe stosowane przy monta偶u stolarki budowlanej i okre艣la ich zastosowanie
  • dobiera przyrz膮dy do okre艣lonych prac pomiarowych
  • wykonuje pomiary do okre艣lonych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em stolarki budowlanej
   7. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
  • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
  • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
  • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
  • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
   8. przestrzega zasad zagospodarowania terenu budowy
  • wymienia, rozr贸偶nia i okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
  • wskazuje usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  • stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy
   9. przestrzega zasad transportu i sk艂adowania wyrob贸w budowlanych stosowanych przy monta偶u, naprawie i demonta偶u stolarki budowlanej
  • wymienia 艣rodki do transportu wewn臋trznego i zewn臋trznego
  • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego
  • dobiera 艣rodki transportu do okre艣lonych rob贸t stosowanych przy monta偶u, naprawie i demonta偶u stolarki budowlanej
  • stosuje zasady organizacji transportu wewn臋trznego na budowie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wymienia i stosuje zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych stosowanych przy monta偶u, naprawie i demonta偶u stolarki budowlanej
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
  • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
  • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
  • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
  • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
  • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
  • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
   11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
  • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
  • stosuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego budowlanego
  • stosuje oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych
  • wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowania oraz rozwini臋cia bry艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • sporz膮dza szkice robocze i proste rysunki techniczne
   12. korzysta z dokumentacji stosowanej w budownictwie
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji budowlanej
  • wymienia elementy dokumentacji budowlanej
  • odczytuje informacje zawarte w cz臋艣ci opisowej i rysunkowej
   13. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  • dobiera programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
   14. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia jej cechy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  BUD.10.3 - Monta偶, naprawa i demonta偶 okien i drzwi balkonowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD10)

   1. rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym
  • rozr贸偶nia konstrukcje okien i drzwi balkonowych
  • rozr贸偶nia rodzaje profili do okien i drzwi balkonowych
  • rozr贸偶nia i opisuje wyposa偶enie okien i drzwi balkonowych
  • wskazuje podstawowe parametry okien i drzwi balkonowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wymienia wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym
   2. rozr贸偶nia systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
  • rozpoznaje systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
  • klasyfikuje i charakteryzuje systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie BUD10 - rozr贸偶nia izolacje stosowane w monta偶u okien i drzwi balkonowych
  • klasyfikuje izolacje stosowane w monta偶u okien i drzwi balkonowych
  • rozpoznaje rodzaje izolacji stosowanych w monta偶u okien i drzwi balkonowych
  • okre艣la izolacje termiczne i akustyczne oraz paroprzepuszczalne i paroszczelne stosowane w monta偶u okien i drzwi balkonowych
   4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami monta偶u okien i drzwi balkonowych
  • odczytuje oraz stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych monta偶u okien i drzwi balkonowych
  • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonywania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em okien i drzwi balkonowych
   5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u, naprawy i demonta偶u okien i drzwi balkonowych
  • rozr贸偶nia, okre艣la i stosuje materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u, naprawy i demonta偶u okien i drzwi balkonowych
  • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do monta偶u, naprawy i demonta偶u okien i drzwi balkonowych
   6. dobiera metody monta偶u i naprawy okien i drzwi balkonowych
  • rozr贸偶nia metody monta偶u i naprawy okien i drzwi balkonowych
  • okre艣la i dobiera metody monta偶u i naprawy okien i drzwi balkonowych w zale偶no艣ci od rodzaju montowanego okna lub drzwi i przegrody budowlanej
   7. wykonuje roboty zwi膮zane z monta偶em i napraw膮 okien i drzwi balkonowych
  • przygotowuje o艣cie偶e do monta偶u i naprawy
  • wykonuje monta偶 i napraw臋 o艣cie偶nicy
  • montuje skrzyd艂o okna i drzwi balkonowych w o艣cie偶nicy
  • wykonuje regulacj臋 skrzyd艂a, izolacj臋 termiczn膮 po艂膮czenia o艣cie偶nicy z o艣cie偶em, izolacj臋 paroprzepuszczaln膮, paroszczeln膮 oraz akustyczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • montuje parapety wewn臋trzne i zewn臋trzne
  • wykonuje wyko艅czenie po艂膮czenia o艣cie偶nicy z o艣cie偶em
  • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
  • ocenia stan techniczny okien i drzwi balkonowych przeznaczonych do naprawy
  • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 okien i drzwi balkonowych
   8. wykonuje roboty zwi膮zane z demonta偶em okien i drzwi balkonowych
  • wykonuje demonta偶 o艣cie偶nicy, parapet贸w i element贸w systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych
  • segreguje elementy demontowanych okien i drzwi balkonowych
   9. kontroluje jako艣膰 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien i drzwi balkonowych
  • stosuje kryteria kontroli jako艣ci monta偶u okien i drzwi balkonowych
  • ocenia zgodno艣膰 monta偶u z dokumentacj膮
  • sprawdza odchy艂ki monta偶owe
  • ocenia jako艣膰 monta偶u oraz naprawy i demonta偶u okien i drzwi balkonowych wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • ocenia jako艣膰 wykonania izolacji wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien i drzwi balkonowych
  • okre艣la zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien i drzwi balkonowych
  • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien i drzwi balkonowych
  • sporz膮dza protok贸艂 i rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien i drzwi balkonowych

  BUD.10.4 - Monta偶, naprawa i demonta偶 okien dachowych i w艂az贸w stropowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.10)

   1. charakteryzuje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom dachowym i w艂azom stropowym
  • rozr贸偶nia konstrukcje i wyposa偶enie okien dachowych oraz w艂az贸w stropowych
  • wskazuje podstawowe parametry okien dachowych oraz w艂az贸w stropowych
  • okre艣la wymagania stawiane oknom dachowym oraz w艂azom stropowym
  • rozr贸偶nia rodzaje schod贸w strychowych
   2. rozr贸偶nia systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • klasyfikuje rodzaje system贸w elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • rozpoznaje i okre艣la systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i w艂az贸w stropowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.10 - rozr贸偶nia izolacje stosowane w monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • klasyfikuje izolacje stosowane w monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych oraz rozpoznaje rodzaje izolacji
  • okre艣la izolacje termiczne i akustyczne oraz paroprzepuszczalne i paroszczelne stosowane w monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
   4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami,
  • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normach, katalogami oraz instrukcjami monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotycz膮cych wykonania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotycz膮cych wykonania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
   5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • rozr贸偶nia i okre艣la materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • stosuje materia艂y oraz pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem do monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
   6. dobiera metody monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • rozr贸偶nia metody monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • okre艣la i dobiera metody monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych w zale偶no艣ci od konstrukcji dachu i zastosowanego pokrycia
  • dobiera metody monta偶u w艂az贸w stropowych w zale偶no艣ci od przeznaczenia
   7. wykonuje roboty zwi膮zane z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • wyznacza miejsce monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • przygotowuje otw贸r monta偶owy do monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • wykonuje monta偶 o艣cie偶nicy
  • osadza skrzyd艂o okna dachowego w o艣cie偶nicy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje regulacj臋 i izolacj臋 termiczn膮 okna dachowego
  • montuje ko艂nierze uszczelniaj膮ce
  • wykonuje szpalety okienne
  • wykonuje monta偶 w艂azu stropowego
  • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych
  • ocenia stan techniczny okien dachowych i w艂az贸w stropowych przeznaczonych do naprawy
  • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • segreguje elementy demontowanych okien dachowych i w艂az贸w stropowych
   8. ocenia jako艣膰 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • stosuje kryteria kontroli jako艣ci monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • ocenia zgodno艣膰 monta偶u okien dachowych i w艂az贸w stropowych z dokumentacj膮
  • sprawdza odchy艂ki monta偶owe
  • ocenia jako艣膰 monta偶u wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • ocenia jako艣膰 naprawy i demonta偶u wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny
  • ocenia jako艣膰 wykonania izolacji i uszczelnie艅 wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny
   9. sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • okre艣la zasady przedmiaru i obmiaru rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • wykonuje przedmiar i obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych
  • sporz膮dza protok贸艂 i rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em okien dachowych i w艂az贸w stropowych

  BUD.10.5 - Monta偶, naprawa i demonta偶 drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD10)

   1. rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane drzwiom zewn臋trznym oraz wewn臋trznym
  • rozr贸偶nia konstrukcje drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • rozr贸偶nia rodzaje profili do drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • rozr贸偶nia i okre艣la wyposa偶enie drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • wskazuje podstawowe parametry drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych oraz okre艣la stawiane im wymagania
   2. rozr贸偶nia systemy elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • klasyfikuje rodzaje system贸w elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • rozpoznaje i okre艣la systemy elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
   3. Kwalifikacje w zawodzie BUD10 - rozr贸偶nia izolacje stosowane w monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych oraz spos贸b ich monta偶u
  • klasyfikuje izolacje stosowane w monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • rozpoznaje rodzaje izolacji przeciwogniowych w monta偶u drzwi
  • okre艣la izolacje przeciwogniowe stosowane w monta偶u drzwi
  • okre艣la sposoby monta偶u izolacji w monta偶u drzwi
   4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotycz膮cych wykonania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotycz膮cych wykonania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
   5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • rozr贸偶nia, okre艣la i stosuje materia艂y narz臋dzia i sprz臋t do wykonania monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem podczas monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
   6. dobiera metody monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • rozr贸偶nia i okre艣la metody monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • dobiera metody monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych w zale偶no艣ci od rodzaju montowanych drzwi i przegrody budowlanej
   7. wykonuje roboty zwi膮zane z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • wyznacza miejsce monta偶u drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • przygotowuje o艣cie偶e do monta偶u o艣cie偶nicy drzwiowej
  • przygotowuje o艣cie偶nic臋 do monta偶u w o艣cie偶ach
  • wykonuje monta偶 o艣cie偶nicy oraz regulacj臋 po艂o偶enia skrzyd艂a drzwi w o艣cie偶nicy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje izolacj臋: termiczn膮, paroprzepuszczaln膮, paroizolacj臋, izolacj臋 przeciwogniow膮
  • wykonuje wyko艅czenie po艂膮czenia o艣cie偶nicy drzwiowej z o艣cie偶em
  • wykonuje monta偶 prog贸w w drzwiach zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • instaluje elementy systemu elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • ocenia stan techniczny drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych przeznaczonych do naprawy
  • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i demonta偶em drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
  • segreguje elementy demontowanych drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
   8. kontroluje jako艣膰 wykonywania rob贸t zwi膮zanych z monta偶em, napraw膮 i demonta偶em d