LOGOWANIE

KWALIFIKACJA DRM.03

Wytwarzanie prostych wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 DRM.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE DRM 3

DRM.03.2 - Podstawy stolarstwa w pracach pomocniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.03)

  1. pos艂uguje si臋 terminologi膮 stosowan膮 w przemy艣le drzewnym
 • stosuje nazewnictwo u偶ywane w przemy艣le drzewnym
 • rozpoznaje podstawowe surowce, p贸艂fabrykaty i materia艂y stosowane w przemy艣le drzewnym
 • klasyfikuje wyroby stolarskie
 • rozr贸偶nia wyroby stolarskie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje pozyskane informacje dotycz膮ce wykonywania prostych czynno艣ci zawodowych
  2. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci drewna i tworzyw drzewnych
 • nazywa w艂a艣ciwo艣ci fizyczne drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • wskazuje podstawowe w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i mechaniczne drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • wskazuje wp艂yw w艂a艣ciwo艣ci na zastosowanie drewna i materia艂贸w drewnopochodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizyczne drewna i tworzyw drzewnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.03 - charakteryzuje gatunki drewna, materia艂y drzewne i tworzywa drzewne stosowane w stolarstwie
 • nazywa podstawowe gatunki drewna iglastego: sosna, 艣wierk, modrzew
 • nazywa podstawowe gatunki drewna li艣ciastego: d膮b, buk, jesion, brzoza, lipa
 • rozr贸偶nia podstawowe gatunki drewna iglastego i li艣ciastego
 • wskazuje cechy rozpoznawcze podstawowych gatunk贸w drewna iglastego i li艣ciastego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje podstawowe gatunki drewna iglastego i li艣ciastego
 • rozpoznaje podstawowe tworzywa drzewne stosowane w przemy艣le drzewnym: p艂yta wi贸rowa, p艂yta pil艣niowa, p艂yta OSB, p艂yta MDF p艂yta HDF
  4. rozpoznaje wady drewna oraz okre艣la przyczyny ich powstawania
 • klasyfikuje wady drewna
 • okre艣la podstawowe wady drewna w materia艂ach u偶ywanych w produkcji wyrob贸w stolarskich
 • rozr贸偶nia wady drewna
 • definiuje podstawowe wady drewna: s臋k, zakorek, sinizna, zgnilizna (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje przyczyny powstawania wad drewna
 • omawia wp艂yw wad na zastosowanie drewna
 • proponuje sposoby eliminowania wad
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje uszkodze艅 drewna, materia艂贸w drzewnych i tworzyw drzewnych
 • nazywa charakterystyczne rodzaje uszkodze艅 drewna okr膮g艂ego
 • rozr贸偶nia rodzaje uszkodze艅 materia艂贸w tartych
 • wskazuje przyczyny powstawania uszkodze艅 drewna
 • proponuje sposoby usuni臋cia uszkodze艅 drewna (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nazywa charakterystyczne rodzaje uszkodzenia tworzyw drzewnych: wady powierzchni, falisto艣膰, p臋kni臋cia, wgniecenia
  6. charakteryzuje materia艂y pomocnicze stosowane w przemy艣le drzewnym
 • nazywa materia艂y pomocnicze stosowane w stolarstwie
 • klasyfikuje materia艂y pomocnicze stosowane w stolarstwie
 • rozr贸偶nia rodzaje klej贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje materia艂贸w wyko艅czeniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艂膮czniki i okucia
 • okre艣la mo偶liwo艣膰 zastosowania wskazanych materia艂贸w pomocniczych
 • wyszukuje informacje na temat materia艂贸w stosowanych w przemy艣le drzewnym
  7. charakteryzuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej drewna
 • nazywa narz臋dzia do r臋cznej obr贸bki drewna
 • nazywa narz臋dzia do maszynowej obr贸bki drewna
 • nazywa maszyny i urz膮dzenia stosowane w stolarstwie
 • rozpoznaje podstawowe maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki maszynowej drewna w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera typowe narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej
  8. dobiera przyrz膮dy pomiarowe do prostych prac stolarskich
 • klasyfikuje podstawowe przyrz膮dy pomiarowe stosowane w stolarstwie
 • nazywa podstawowe przyrz膮dy pomiarowe stosowane w stolarstwie
 • wskazuje zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy do okre艣lonych prac pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje podstawowe pomiary podczas prac stolarskich
  9. sporz膮dza proste szkice i rysunki techniczne w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • rysuje szkice element贸w z drewna i prostych wyrob贸w stolarskich
 • umieszcza wymiary na wykonywanych rysunkach
 • sporz膮dza rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • rozr贸偶nia symbole stosowane do opisywania rysunk贸w technicznych w stolarstwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje korekty szkic贸w i wymiar贸w pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej
 • rozpoznaje rodzaje rysunk贸w na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonuje rysunki wykonawcze, rysunki po艂膮cze艅, szczeg贸艂贸w konstrukcyjnych
 • wykonuje proste rysunki, korzystaj膮c z program贸w komputerowych
 • drukuje rysunki wykonane z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

DRM.03.3 - Wykonywanie prostych wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM3)

  1. charakteryzuje rodzaje obr贸bki podczas wykonywania wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • okre艣la rodzaje obr贸bki r臋cznej do wykonania prostych wyrob贸w stolarskich
 • rozpoznaje rodzaje maszynowej obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki drewna 鈥 hydrotermiczn膮 i plastyczn膮
  2. charakteryzuje rodzaje z艂膮cze艅 i po艂膮cze艅 konstrukcji wyrob贸w stolarskich w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • rozr贸偶nia z艂膮czenia i po艂膮czenia ko艂kowe, lamelowe, czopy 鈥瀓ask贸艂czy ogon鈥, czopy proste, wpust- wypust, obce pi贸ro, konfirmat, wkr臋ty meblowe, z艂膮cza 艣rubowe
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 konstrukcji wyrob贸w stolarskich
 • wykonuje po艂膮czenia widoczne w konstrukcjach wyrob贸w stolarskich w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • wykonuje po艂膮czenia niewidoczne w konstrukcjach wyrob贸w stolarskich w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM3 - dobiera sposoby obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • wskazuje sposoby obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • stosuje sposoby obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • pomaga wykona膰 prace stolarskie
 • wykonuje samodzielnie proste prace stolarskie
  4. pos艂uguje si臋 narz臋dziami do obr贸bki r臋cznej drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • wskazuje przeznaczenie narz臋dzi do r臋cznej obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • dobiera narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • przygotowuje do pracy narz臋dzia do r臋cznej obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa narz臋dzi do r臋cznej obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 maszynami, urz膮dzeniami i narz臋dziami do obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • wskazuje przeznaczenie maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do maszynowej obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • okre艣la zakres czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 maszyn
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • dobiera narz臋dzia do obr贸bki maszynowej drewna i materia艂贸w drewnopochodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z narz臋dzi i maszyn do obr贸bki maszynowej drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  6. dba o utrzymanie czysto艣ci i porz膮dku na stanowisku pracy
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy
 • korzysta z dost臋pnych urz膮dze艅 i narz臋dzi w celu utrzymania porz膮dku w obiekcie z uwzgl臋dnieniem wymog贸w bezpiecze艅stwa
  7. wykonuje pomiary element贸w i wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • dokonuje prostych pomiar贸w element贸w i wyrob贸w
 • pos艂uguje si臋 podstawowymi narz臋dziami pomiarowymi
 • omawia wyniki uzyskane podczas pomiar贸w
 • kontroluje podstawowe parametry poprawno艣ci wykonania prac stolarskich
  8. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i technologiczn膮 w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • korzysta z dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej pod nadzorem osoby do艣wiadczonej
 • odczytuje wymiary z rysunku technicznego i zapisy z dokumentacji technologicznej
 • oblicza zapotrzebowanie na materia艂y podstawowe i pomocnicze w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  9. wykonuje proste elementy konstrukcyjne oraz ich po艂膮czenia w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • rozr贸偶nia proste czynno艣ci przy produkcji element贸w z drewna i tworzyw drzewnych pomocniczych prac stolarskich
 • rozr贸偶nia elementy konstrukcji
 • wykonuje trasowanie
 • 艂膮czy proste elementy konstrukcji zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje proste elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacja techniczn膮
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje materia艂y do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • nazywa materia艂y malarsko-lakiernicze stosowane do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • rozr贸偶nia materia艂y do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • dobiera materia艂y do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • przygotowuje materia艂y malarsko-lakiernicze do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa materia艂贸w malarsko-lakierniczych do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  11. stosuje narz臋dzia i urz膮dzenia do wyka艅czania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i wyrob贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i urz膮dzenia do wyka艅czania powierzchni drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do nanoszenia materia艂贸w malarsko-lakierniczych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do okleinowania i zabezpieczania w膮skich powierzchni
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do przygotowania pod艂o偶a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa narz臋dzia i urz膮dzenia do nanoszenia materia艂贸w malarsko-lakierniczych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • u偶ywa narz臋dzia i urz膮dzenia do okleinowania i zabezpieczania w膮skich powierzchni w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • u偶ywa narz臋dzia i urz膮dzenia do przygotowania pod艂o偶a w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  12. stosuje metody wykonywania monta偶u i okuwania wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • dobiera rodzaj kleju do monta偶u
 • u偶ywa klej贸w do monta偶u
 • nazywa okucia i narz臋dzia monta偶owe stosowane w stolarstwie
 • dobiera okucia do monta偶u wyrob贸w z drewna i tworzyw drzewnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala spos贸b monta偶u prostych wyrob贸w stolarskich
 • wykonuje okuwanie element贸w w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • montuje proste wyroby stolarskie w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  13. ocenia jako艣膰 wykonanych wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • okre艣la spos贸b przeprowadzenia kontroli jako艣ci wyrobu z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • okre艣la b艂臋dy w wykonaniu wyrobu z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • rozpoznaje b艂臋dy kszta艂tu, po艂o偶enia i wykonania w wyrobach z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • omawia przyczyny powstawania b艂臋d贸w podczas wykonywania wyrob贸w stolarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • proponuje sposoby usuwania powsta艂ych b艂臋d贸w
  14. wykonuje proste prace zwi膮zane z pakowaniem, transportem i magazynowaniem element贸w, podzespo艂贸w i wyrob贸w gotowych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • wymienia czynno艣ci zwi膮zane z pakowaniem wyrob贸w stolarskich
 • stosuje materia艂y do pakowania element贸w i wyrob贸w z drewna i tworzyw drzewnych
 • identyfikuje rodzaje opakowa艅 wyrob贸w stolarskich
 • nazywa materia艂y i urz膮dzenia s艂u偶膮ce do pakowania element贸w i wyrob贸w z drewna i tworzyw drzewnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pakuje i zabezpiecza elementy, podzespo艂y i wyroby z drewna i tworzyw drzewnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • okre艣la zasady magazynowania element贸w, podzespo艂贸w i wyrob贸w gotowych
 • rozr贸偶nia rodzaje transportu
 • wymienia rodzaje magazyn贸w

DRM.03.4 - Wykonywanie prac zwi膮zanych z przygotowaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w stolarstwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.3)

  1. przygotowuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonania obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • nazywa maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • dobiera narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej drewna i materia艂贸w drewnopochodnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • ustawia maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  2. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane przy obr贸bce drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • mocuje narz臋dzia, oprzyrz膮dowanie i zabezpieczenia obrabiarki pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej
 • uruchamia i zatrzymuje maszyn臋 zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • u偶ywa maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki drewna i materia艂贸w drewnopochodnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.3 - wykonuje konserwacj臋 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w stolarstwie pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 DTR
 • dobiera 艣rodki do konserwacji maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w stolarstwie pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • konserwuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w stolarstwie pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich

DRM.03.5 - Wykonywanie napraw i renowacji wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM03)

  1. rozpoznaje wady oraz uszkodzenia wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • wskazuje uszkodzenia wyrob贸w z drewna i tworzyw drzewnych
 • rozr贸偶nia przyczyny uszkodze艅 wyrob贸w z drewna i tworzyw drzewnych
 • dobiera w艂a艣ciwe sposoby naprawy wyrob贸w z drewna i tworzyw drzewnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej
 • wskazuje kolejno艣膰 czynno艣ci podczas wykonywania napraw i renowacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materia艂y potrzebne do naprawy, renowacji i konserwacji wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  2. dobiera techniki i narz臋dzia do wykonania napraw i renowacji wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • klasyfikuje metody napraw i renowacji wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • rozr贸偶nia techniki i narz臋dzia do wykonania napraw i renowacji wyrob贸w
 • dobiera narz臋dzia do wykonania napraw i renowacji w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • dobiera materia艂y do wykonania napraw i renowacji w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM03 - wykonuje naprawy i renowacje wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • ustala kolejno艣膰 prac naprawczych i renowacyjnych
 • dokonuje demonta偶u wyrobu stolarskiego
 • dobiera techniki i materia艂y do wykonywania prostych napraw i renowacji wyrob贸w z drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • u偶ywa narz臋dzi do wykonywania napraw i renowacji wyrob贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi prace, takie jak: usuwanie starych pow艂ok lakierniczych, szlifowanie, klejenie, oklejanie, proste prace malarsko-lakiernicze, polerowanie
  4. ocenia jako艣膰 wykonanej naprawy i renowacji wyrob贸w stolarskich pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej, w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac stolarskich
 • dokonuje oceny jako艣ci wykonanej pracy
 • rozpoznaje b艂臋dy w wykonanej naprawie i renowacji
 • wskazuje przyczyny powstawania wad podczas naprawy i renowacji wyrob贸w stolarskich
 • proponuje sposoby usuwania powsta艂ych usterek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • usuwa usterki pod kierunkiem osoby do艣wiadczonej

DRM.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.03.)

  1. okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawc臋 obowi膮zk贸w