KWALIFIKACJA EE11

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI EE.11LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI EE 11

(BRAK OPISU KWALIFIKACJI)