LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.11

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.11):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 11

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
Kwalifikacje w zawodzie EE.11 - Ucze艅:
1) planuje adresacj臋 logiczn膮 w oparciu o podstawowy protok贸艂 internetowy (IP);
2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotycz膮ce okablowania strukturalnego;
4) rozpoznaje protoko艂y sieci lokalnych i protoko艂y dost臋pu do sieci rozleg艂ej;
5) rozpoznaje urz膮dzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wygl膮du;
6) monitoruje prac臋 urz膮dze艅 lokalnych sieci komputerowych;
7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urz膮dzenia i oprogramowanie sieciowe;
10) sporz膮dza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
12) przygotowuje materia艂y do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

2. Administrowanie sieciami komputerowymi
Kwalifikacje w zawodzie EE11 - Ucze艅:
1) dobiera i stosuje narz臋dzia diagnostyczne;
2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomoc膮 po艂膮cze艅 internetowych;
3) okre艣la funkcje program贸w monitoruj膮cych i zabezpieczaj膮cych prac臋 systemu komputerowego oraz jego poszczeg贸lnych element贸w;
4) dobiera i konfiguruje adresacj臋 podstawowych protoko艂贸w stosowanych w
Internecie (IP);
5) charakteryzuje parametry oraz okre艣la funkcje i zastosowanie router贸w;
6) konfiguruje interfejsy routera w obr臋bie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dost臋pu, mechanizm贸w jako艣ci us艂ug w sieci opartej o podstawowy protok贸艂
transmisji w Internecie (IP);
7) konfiguruje i okre艣la funkcje oraz budow臋 zarz膮dcy i agenta protoko艂u zarz膮dzania sieci膮 (SNMP);
8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeci膮偶eniom;
9) modernizuje lokaln膮 sie膰 komputerow膮;
10) okre艣la rodzaje awarii lub wadliwego dzia艂ania lokalnej sieci komputerowej;
11) monitoruje dzia艂anie sieci teleinformatycznych za pomoc膮 standardowych test贸w.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Kwalifikacje w zawodzie EE 11 - Ucze艅:
1) okre艣la funkcje komputerowego systemu sieciowego;
2) okre艣la sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
5) sporz膮dza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarz膮dza licencjami;
6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
8) wyja艣nia zasady dzia艂ania protoko艂贸w sieci komputerowej;
9) zarz膮dza kontami u偶ytkownik贸w i grup;
10) konfiguruje profile u偶ytkownik贸w i zasady grup;
11) udost臋pnia zasoby sieci komputerowej;
12) przestrzega zasad udost臋pniania i ochrony zasob贸w sieciowych;
13) charakteryzuje i konfiguruje us艂ugi i role serwerowe;
14) konfiguruje us艂ugi zdalnego dost臋pu do serwer贸w;
15) konfiguruje us艂ugi katalogowe;
16) zarz膮dza centralnie stacjami roboczymi;
17) rozpoznaje protoko艂y aplikacyjne;
18) monitoruje dzia艂ania u偶ytkownik贸w sieci komputerowej;
19) wyja艣nia zasady dzia艂ania us艂ug wirtualizacyjnych;
20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych system贸w operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;
23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przep艂ywem informacji oraz utrat膮 danych.