LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE18

Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.18):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.18OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 18

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
Kwalifikacje w zawodzie EE.18 - Uczeń:
1) określa zakres czynności obejmujących okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji;
2) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji na podstawie
dokumentacji technicznej;
3) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami;
4) przeprowadza testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji technicznej;
5) odczytuje i analizuje informacje diagnostyczne;
6) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki;
7) wprowadza korekty w ustawieniach urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, wykonanych pomiarów i obserwacji;
8) przeprowadza konserwację instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
9) prowadzi bieżącą dokumentację przeglądów i konserwacji.

2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
Kwalifikacje w zawodzie EE18 - Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji;
2) dobiera metody i przyrządy do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach;
3) wykonuje pomiary sygnałów sterujących w instalacjach;
4) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej;
5) lokalizuje uszkodzenia instalacji;
6) określa rodzaj i zakres napraw instalacji;
7) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;
8) dobiera podzespoły do napraw instalacji;
9) wymienia uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki;
10) sprawdza poprawność działania instalacji;
11) prowadzi bieżącą dokumentację napraw.