LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.19

Monta偶 i eksploatacja instalacji wewn膮trzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.19OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 19

1. Monta偶 i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Kwalifikacje w zawodzie EE.19 - Ucze艅:
1) okre艣la funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urz膮dze艅 i element贸w, pos艂uguj膮c si臋 w艂a艣ciw膮 terminologi膮;
2) rozpoznaje urz膮dzenia i elementy na podstawie wygl膮du, oznacze艅 oraz symboli
graficznych;
3) dobiera narz臋dzia do wykonania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacj膮 lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunk贸w;
5) wykonuje monta偶 kabli i urz膮dze艅;
6) wykonuje pod艂膮czenia urz膮dze艅;
7) sprawdza poprawno艣膰 po艂膮cze艅 i uruchamia instalacj臋;
8) montuje i uruchamia urz膮dzenia abonenckie;
9) konfiguruje urz膮dzenia abonenckie.

2. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Kwalifikacje w zawodzie EE19 - Ucze艅:
1) okre艣la wp艂yw r贸偶nych czynnik贸w na prac臋 instalacji;
2) charakteryzuje parametry pracy instalacji;
3) charakteryzuje zakres czynno艣ci dokonywanych podczas konserwacji;
4) wykonuje okresowe przegl膮dy instalacji;
5) dobiera przyrz膮dy pomiarowe;
6) wykonuje pomiary parametr贸w instalacji;
7) wykonuje regulacje parametr贸w instalacji;
8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji;
9) prowadzi dokumentacj臋 prowadzonych czynno艣ci.

3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Kwalifikacje w zawodzie EE 19 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 instrukcj膮 serwisow膮 urz膮dze艅;
2) dobiera przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w instalacji;
3) diagnozuje prac臋 instalacji i urz膮dze艅 na podstawie obserwacji oraz analizy wynik贸w pomiar贸w;
4) lokalizuje uszkodzenia instalacji;
5) okre艣la rodzaj i zakres napraw instalacji i urz膮dze艅;
6) dobiera narz臋dzia do wykonania napraw instalacji;
7) dokonuje napraw instalacji;
8) wymienia uszkodzone urz膮dzenia i elementy instalacji;
9) kontroluje poprawno艣膰 dzia艂ania instalacji;
10) prowadzi dokumentacj臋 wykonanych napraw.